• Jennifer Walshe & Timothy Morton – 
  TIME TIME TIME

 • Norgespremiere
 • Norwegian Premiere
 • 09.03
 • 20:00–21:30
 • Studio Bergen
  Nøstegaten 119

Tid. Hvis ingen spør, vet vi hva det er – eller vi vet i hvert fall om en av de ulike versjonene av tid. Langdryg biologisk tid, evolusjon, tidsreise, lengdegrader, tidsutvidelse og sammentrekning, alternative tidslinjer og parallelle univers. Polyfasisk søvn, rynkekremer, fruktbarhetsklokken, svarte hull og kunstig intelligens. Nervecellene som danner populasjonsklokker i hjernen vår, nanosekundet det tar for et signal å bevege seg fra føttene våre til hjernen, oppsynet vi holder med hvert sekund gjennom våre mange apparater.

Dinosaurer. Og gråt.

Den visjonære filosofen Timothy Morton og den eksperimentelle komponisten Jennifer Walshe har slått seg sammen for å utforske de mange tidsbegreper vi som mennesker forholder oss til. Alle i rommet er like viktige denne kvelden; den hurtige digitale tiden representert ved M.C. Schmidt fra Matmos og Jennifer Walshe; de tunge geologiske rytmene fra instrumentmaker Lee Patterson; de evigvarende dronene til Áine O’Dwyer; lyden av bevegelige jordplater fra de norske ensemblene Streifenjunko og Vilde&Inga – og publikummet i Bergen som ved sin blotte tilstedeværelse er et bevis på at tiden går.

Under forestillingen vil publikum observeres via varmesensitive kameraer. Forestillingen vil vare mellom 70–90 minutter alt etter temperaturen i rommet.

Time. If no one asks us, we know what it is. Or at least we know what one of the different versions of it is. Deep ecological time, evolutionary time, time travel, longitude, time expansion and contraction, alternative timelines and parallel universes. Polyphasic sleep, anti-ageing creams, fertility clocks, black holes and artificial intelligence. The groups of neurons forming population clocks within our brains, the nanosecond of difference between the space-time of our feet and heads, the monitoring of every second through our devices.

Dinosaurs. And crying.

Visionary philosopher Timothy Morton and experimental composer Jennifer Walshe join forces to explore the multiplicity of temporalities at the heart of being human. Everyone in the room is important – the fast-paced digital time of Matmos' M.C. Schmidt and Walshe, the deep geological rhythms of instrument builder Lee Patterson, the liminal eternal drones of Irish experimentalist Áine O’Dwyer. The shifting tectonic plates of sound from Norwegian ensembles Streifenjunko and Vilde&Inga. The audience, in Bergen, whose entropy demonstrates that time is indeed passing.

The audience will be monitored by heat-sensitive cameras throughout the show. The duration of the performance will be between 70 and 90 minutes, dependent on the level of entropy present in the room.

Bestilt av Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Sonic Acts, MaerzMusik – Festival for Time Issues, London Contemporary Music Festival / Serpentine Galleries og Ultima Oslo Contemporary Music Festival.
Presentert i samarbeid med Bergen Kunsthall

Commissioned by Borealis – en festival for eksperimentell musikk, Sonic Acts, MaerzMusik – Festival for Time Issues, London Contemporary Music Festival / Serpentine Galleries and Ultima Oslo Contemporary Music Festival.
Presented in collaboration with Bergen Kunsthall

Bestillingsverk støttet av Kulturrådet, Arts Council of Ireland og the Performing Arts Fund NL. Støttet av Ernst von Siemens Musikstiftung. Bestilt som del av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Kreativt Europa-programmet til EU

Commission supported by Arts Council Norway, Arts Council of Ireland and the Performing Arts Fund NL. Funded by the Ernst von Siemens Musikstiftung. Commissioned as part of Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe programme of the European Union

 • Utøvere:
  Jennifer Walshe – stemme og elektronikk
  Timothy Morton – meditasjon
  Áine O'Dwyer - stemme, harpe og elektronikk
  Lee Patterson - elektronikk
  M.C. Schmidt - stemme og elektronikk
  Streifenjunko – saksofon, trompet, elektronikk
  Vilde&Inga – fiolin, kontrabass
 • Performers:
  Jennifer Walshe - voice and electronics
  Timothy Morton – meditation
  Áine O'Dwyer - voice, harp and electronics
  Lee Patterson - electronics
  M.C. Schmidt - voice and electronics
  Streifenjunko – saxophone, trumpet, electronics
  Vilde&Inga – violin, double bass
 • Jennifer Walshe utviklet i samarbeid med Áine O'Dwyer, Lee Patterson, M.C. Schmidt, Streifenjunko (Eivind Lønning og Espen Reinertsen) og Vilde&Inga (Vilde Sandve Alnaæs og Inga Margrete Aas) - musikk
  Timothy Morton & Jennifer Walshe - tekst
  Jennifer Walshe - regi og video
  Aedín Cosgrove - scenografi og lysdesign
  Úna Monahan - lyddesign
 • Jennifer Walshe developed in collaboration with Áine O'Dwyer, Lee Patterson, M.C. Schmidt, Streifenjunko (Eivind Lønning og Espen Reinertsen) og Vilde&Inga (Vilde Sandve Alnaæs og Inga Margrete Aas) - music
  Timothy Morton & Jennifer Walshe - text
  Jennifer Walshe - direction and video
  Aedín Cosgrove - stage and lighting
  Úna Monahan - sound design
 • Tweet This   Share this on Facebook