Adelita Husni-Bey

Adelita Husni-Bey er en kunstner og pedagog som interesserer seg for anarkistisk kollektivisme, teater, juss og studier innen urbanisering. Hun organiserer workshops, lager utgivelser, radioprogram, arkiver, og utstillingsarbeid som fokuserer på bruken av ikke-konkurrrende pedagogiske modeller med samtidskunst som rammeverk. Adelita sitt arbeid fokuserer på å "pakke opp" kompleksiteten som ligger i det kollektive – for å gjøre godt igjen det som egentlig aldri kan gjøres opp for: det vi skylder hverandre. Dette gjør hun gjennom å jobbe med alt fra aktivister, arkitekter og jurister, til skoleelever, spoken word-poeter, skuespillere, urbanister, fysioterapeuter, idrettsutøvere, lærere og studenter med ulike bakgrunner. Adelita har stilt ut sitt arbeid over hele verden og representerte blant annet Italia under Veneziabiennalen i 2017 med en video forankret i den anti-ekstraktivistiske kampen.

Foto: Silvia Tofani

Adelita Husni-Bey is an artist and pedagogue interested in anarco-collectivism, theater, law and urban studies. She organises workshops, produces publications, radio broadcasts, archives and exhibition work focused on using non-competitive pedagogical models through the framework of contemporary art. Working with activists, architects, jurists, schoolchildren, spoken word poets, actors, urbanists, physical therapists, athletes, teachers and students across different backgrounds the work focuses on unpacking the complexity of collectivity. To make good what can never be made good: what we owe each other. Adelita has exhibited widely and has represented Italy at the Venice Biennale of Art, 2017 with a video rooted in anti-extractivist struggles.

Photo: Silvia Tofani

08.03 13:00
Samtale: Adelita Husni-Bey om radikale utdanningsmodeller

31.01–22.03
Utstilling: Adelita Husni-Bey – Maktspill
08.03 13:00
Conversation: Adelita Husni-Bey on Radical Education

31.01–22.03
Exhibition: Adelita Husni-Bey – Maktspill
Tweet This   Share this on Facebook