Andreas Ulvo

Andreas Ulvo er pianist fra Eidskog i Hedmark. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og har en bachelor og mastergrad i utøvende jazz og improvisasjon. Andreas opererer ofte i et musikalsk univers som er en blanding av jazz, folkemusikk og klassisk musikk. Han er aktiv med flere prosjekter i eget navn – sitt eget soloprosjekt, Andreas Ulvo Ensemble, Innlandet og Eple trio. Andreas har også jobbet med band og artister som Mathias Eick, Karl Seglem, Marit Larsen, Ellen Andrea Wang og Thom Hell.

Nettside

Foto: selvportrett

Andreas Ulvo is a pianist from Eidskog, Hedmark. He holds a bachelor and masters degree in jazz and improvisation from the Norwegian Academy of Music. He often operates in the musical universe that mixes jazz, classical and folk music. Andreas has initiated several projects; a solo project, Andreas Ulvo Ensemble, Innlandet and Eple trio. In addition he has worked with bands and artists such as Mathias Eick, Karl Seglem, Marit Larsen, Ellen Andrea Wang and Thom Hell.

Webpage

Photo: self portait

05.03 18:45
Neste steg – Klima
05.03 18:45
Neste steg – Klima
Tweet This   Share this on Facebook