Beatrice Dillon

Beatrice Dillon er en kunstner og musiker bosatt i London, som utforsker grenser mellom bass-sentrert musikk, house og eksperimentell musikk. Soloalbumet hennes Workaround blir sluppet i februar 2020 på PAN. Beatrice har bakgrunn fra visuell kunst, og hun har jobbet med flere prosjekter innenfor lyd, performance og installasjoner gjennom oppdrag utviklet for Lisson Gallery, Somerset House, Outlands Network, Macval Paris og ICA London. Hun var Artist in Residence på Wysing Arts Centre i 2016, og nå hos Somerset House Studios og hos NTS Radio.

Nettside

Foto: Nadine Fraczkowski

Beatrice Dillon is a London-based artist and musician, exploring the liminal space between bass music, house and experimental music. Her solo album Workaround is released in February 2020 on PAN. With a background in visual art, she has worked on several projects within sound, performance and installation through commissions developed for Lisson Gallery, Somerset House, Outlands Network, Macval Paris and ICA London. She was the recipient of Wysing Arts Centre’s 2016 artist residency, is a resident at Somerset House Studios and on NTS Radio.

Webpage

Photo: Nadine Fraczkowski

06.03 17:00
Beatrice Dillon & Keith Harrison – Ecstatic Material *norgespremiere*

07.03 17:00
Beatrice Dillon & Keith Harrison – Ecstatic Material

07.03 19:00
UFLAKKS X Borealis: Rift
06.03 17:00
Beatrice Dillon & Keith Harrison – Ecstatic Material *norwegian premiere*

07.03 17:00
Beatrice Dillon & Keith Harrison – Ecstatic Material

07.03 19:00
UFLAKKS X Borealis: Rift
Tweet This   Share this on Facebook