Bergen Filharmoniske Orkester

Bergen Filharmoniske Orkester er et av verdens eldste orkestre og har status som norsk nasjonalorkester. Edward Gardner er sjefdirigent. Orkesteret nyter en svært høy internasjonal anseelse gjennom innspillinger, omfattende turnevirksomhet og internasjonale bestillingsverk. I 2015 etablerte orkesteret sin egen gratis strømmetjeneste, Bergenphilive, som nå også er tilgjengelig som app. Samme år ble Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester etablert, og gir fire til seks konserter hvert år. Orkesteret har langvarig kunstnerisk samarbeid med flere av verdens ledende musikere, og har gjort innspillinger med blant annet Leif Ove Andsnes, Jeam-Efflam Bavouzet, James Ehnes, Gerald Finley, Stuart Skelton, Alban Gerhardt, Vadim Gluzman, Stephen Hough, Freddy Kempf, Truls Mørk, Steven Osborne og Lawrence Power.

Nettside

Foto: Oddleiv Apneseth

The Bergen Philharmonic Orchestra is one of the world’s oldest orchestras and has status as Norwegian national orchestra. Edward Gardner is Chief Conductor. The Orchestra enjoys a high international standing through recordings, extensive touring and international commissions. In 2015 the orchestra established its own free live stream service, Bergenphilive.no, also available as an app. A youth ensemble - Bergen Philharmonic Youth Orchestra, was also established, and gives four to six concerts per year. The orchestra enjoys long-standing artistic partnerships with some of the finest musicians in the world, and has recorded with Leif Ove Andsnes, Jean-Efflam Bavouzet, James Ehnes, Gerald Finley, Stuart Skelton, Alban Gerhardt, Vadim Gluzman, Stephen Hough, Freddy Kempf, Truls Mørk, Steven Osborne and Lawrence Power, among others.

Webpage

Photo Oddleiv Apneseth

05.03 18:45
Neste steg – Klima
05.03 18:45
Neste steg – Klima
Tweet This   Share this on Facebook