Bjarne Kvinnsland

Bjarne Kvinnsland har sin kunstneriske bakgrunn forankret i musikk og lydkunst. Arbeider og med foto, lys, skulptur, dans, teater og film og har gjort flere tekst-/lyd-prosjekter. Han arbeider ofte i samarbeidsformer som utforsker ny teknologi, og har gjennom dette opparbeidet seg en spisskompetanse innen kunstrelatert ny teknologi.

Nettside

Bjarne Kvinnsland has his artistic background rooted in music and sound art. He works with photography, light, sculpture, dance, theater and film and has done several text / audio projects. He often works in collaborative forms that explore new technology. He is active with Norwegian dance collective Frikar in Valdres Norway and Vega Scene in Oslo.

Webpage

04.03 18:30
Åpningskonsert: Memory/History
04.03 18:30
Opening concert: Memory/History
Tweet This   Share this on Facebook