BLÓM

BLÓM er skeive, søte, feminist-pønkere, fra Newcastle upon Tyne, i Storbrittania.
Legg fra deg din menneskelige drakt ved døren, og meld deg frivillig til å bli revet i fillebiter av BLÓM før de kjærlig drukner deg i deres hjemmebryggede trekløver av en lydkatastrofe. Få to fingre i været for det smeltende intellektet til verden der ute, og la disse tre søte pønkerne lege dine sår, og kaste handlevarene dine utover gaten. Eventuelt kan du bare bli hjemme, og fortsette å si til deg selv at det ikke finnes noen gode band lenger. Bass, trommer og vokal. Hardcore pønk og aggressiv støy.
Helt essensielt for sunne tenner.

Foto: Blóm

BLÓM are queer, cute, feminist noise punks, from Newcastle upon Tyne, UK.
Leave your human suit at the door and volunteer your ego to be carefully stabbed up by BLÓM before letting them lovingly drown you in their home baked 3 pronged sound calamity. Stick 2 fingers up to the melting intellect of the world outside, let these three cute punx remedy your ills and smash your shopping all over the street. Alternatively just stay home and keep telling yourself that there are no good bands these days. Bass drums & vocals. Hardcore punk, noise radge.
Absolutely essential for healthy teeth.

Photo: Blóm

07.03 22:00
Utmark X Borealis: KZLK + BLÓM + MC Yallah & Debmaster
07.03 22:0
Utmark X Borealis: KZLK + BLÓM + MC Yallah & Debmaster
Tweet This   Share this on Facebook