Carte Blanche

Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans ble ble etablert i 1989, og har base i Bergen sentrum. Studio Bergen i Nøstegaten er både produksjonslokaler og hjemmescene for kompaniet som også turnerer i Norge og i utlandet. Ensemblet består av 12–15 dansere fra hele verden. Hver sesong produseres to til tre nye forestillinger i samarbeid med nye talenter, kjente og relevante koreografer. Tidligere forestillinger utgjør kompaniets repertoar. Carte Blanche gir artister muligheten til å vokse. På denne måten skaper Norges nasjonale kompani for samtidsdans et spennende og unikt repertoar som understøtter selskapets mål om å være forløper for innovasjon, presentasjon og utvikling av samtidsdans, både i Norge og utlandet. Carte Blanche AS eies og finansieres av Kulturdepartementet, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune.

Nettside

Foto: Tale Hendnes

Carte Blanche – The Norwegian National Company of Contemporary Dance was established in 1989 in Bergen, a city on the west coast of Norway. From its homebase, Studio Bergen, the company tours both in Norway and abroad. The ensemble consists of 12–15 dancers from all over the world. Each season two to three new creations are produced in collaboration with new talents as well as known and relevant choreographers. Carte Blanche enables artists to grow. This way, the Norwegian National Company of Contemporary Dance creates an exciting and unique repertoire underpinning the company’s goal to be a forerunner of innovation, presentation and development of contemporary dance, both in Norway and abroad. Carte Blanche AS is publicly owned and funded by the Ministry of Culture, Hordaland County Council and the City of Bergen.

Webpage

Photo: Tale Hendnes

06.03. 21:00
Øy *verdenspremiere*

07.03. 17:00
Øy
06.03. 21:00
Øy *world premiere*

07.03. 17:00
Øy
Tweet This   Share this on Facebook