Else Olsen S.

Else Olsen S. er komponist, musiker og pedagog, utdannet hos Norges musikkhøgskole, og gjennom egenstudier med de amerikanske komponistene Pauline Oliveros (1932-1916) og Christian Wolff (f.1934).
 Hun arbeider med eksperimentell musikk, og blander gjerne inn andre sjangre, blant annet bedehusmusikk og folkemusikk. Alternative spilleteknikker, leketøysinstrument og preparert piano er en viktig del av hennes utøving.
 Stipendiatarbeidet hennes, fra Norges musikkhøgskole og Griegakademiet, har tittelen Open form – ei utvida utøvarrolle (2015). Prosjektet dreier seg om interpretasjon og framføring av verk med ukonvensjonelle notesymbol, notert med grafikk, tekst eller tall.

Foto: Tonje Li

Else Olsen S., composer, musician and teaching artist. Educated from The Norwegian Academy of Music (NMH), and through studies with the American composers Pauline Oliveros (1932-1916) and Christian Wolff (b.1934). She works with experimental music, and mixes with other genres, such as e.g. Norwegian chapel house music and folk music. Extended instrumental techniques, toy instruments and prepared piano are an important part of her practice.
  Her doctoral work, from the NMH and The Grieg Academy, carries the title Open form - An Expanded Performer´s Role (2015). The project is about the interpretation and performance of works with unconventional notation, such as text or graphic scores.

Photo: Tonje Li

07.03 14:00
Familiearrangement: Konsertsirkus!
07.03 14:00
Family event: Konsertsirkus!
Tweet This   Share this on Facebook