Erik Ferguson

Erik Ferguson er en halvt skotsk, halvt norsk kunstner og regissør som jobber med datagrafikk. Arbeidene hans viser teksturer som kan oppfattes ubehagelige. Eric fokuserer på en organisk realisme som er inspirert av naturen. Det organiske er sterkt tilstede i hans verk, noe som ofte innebærer hud, eller hudvev som beveger seg på en realistisk måte og som er tatt ut av sin naturlige kontekst. "Ideen om å skape virkelighetsnært organisk liv på en rigid, kald og firkantet maskin appellerer veldig til meg!"Foto: Erik Ferguson

Erik Ferguson is a half Scottish half Norwegian CG (Computer Graphic) artist and director living and working from Bergen, Norway. Eric's body of work depart from more mainstream CG art in that he depicts textures and tactility that are unsettling to most, largely focusing on organic realism inspired by nature. There is a strong organic presence in all of his work often involving skin or skin-tissue moving in a realistic manner detached from its natural surroundings. "The idea of creating believable organic life on a rigid cold and square machine really appeals to me!”

Photo: Erik Ferguson

08.03 19:00
SOLD (a dog and pony show)
08.03 19:00
SOLD (a dog and pony show)
Tweet This   Share this on Facebook