Erik Håkon Halvorsen

Erik H. Halvorsen musiker og komponist, bosatt i Bergen. Ved siden av å utgi sin egen musikk med Erik Halvorsen Trio, har han samarbeidet med en rekke artister, jobbet med musikk for teater og TV.
I 2019 gav han ut albumet Electronic Yoik sammen med den samiske artisten Johan Sara jr.
Våren 2019 fullførte han en mastergrad i komposisjon ved Griegakademiet, hvor han studerte hos Morten Eide Pedersen, Ruben Sverre Gjertsen, Sigurd Fischer Olsen og Dániel Péter Biró. Han har skrevet stykker for blant annet Mean Steel og Ensemble Noor. I komposisjonsarbeidet har Erik fordypet seg i ulike typer tid i musikk, og filosofiske refleksjoner over hvordan vi oppfatter, opplever og forstår tid.

Nettside

Foto: Erik H. Halvorsen

Erik H. Halvorsen is a Bergen-based musician and composer who has collaborated with several artists, in theater and on TV, besides recording his music with his own Erik Halvorsen Trio.
In 2019 he released the album Electronic Yoik together with Sami artist Johan Sara jr.
In the spring of 2019 he completed a master's degree in composition at the Grieg Academy, where he studied with Morten Eide Pedersen, Ruben Sverre Gjertsen, Sigurd Fischer Olsen and Dániel Péter Biró. He has written pieces for Mean Steel and Ensemble Noor, amongst others. In his composition work Erik has studied different types of time in music, and philosophical reflections on how we perceive, experience and understand time.

Webpage

Photo: Erik H. Halvorsen

07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife

07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife
Tweet This   Share this on Facebook