Eva Pfitzenmaier

Eva er født og oppvokst i Tyskland, har studert jazzvokal på konservatoriet i Amsterdam, og har vært bosatt i Bergen siden 2008. Hun jobber sjangeroverskridene som vokalist, performer, komponist og tekstforfatter blant annet i soloprosjektet By The Waterhole, i samarbeid med koreografer og med produksjon og fremføring av egne scenekunstforestillinger. Musikken hennes henter inspirasjon fra både samtidsmusikk, elektronisk- og populærmusikk samt tradisjonell musikk fra hele verden. Eva utforsker hvordan forskjellige kunstneriske uttrykk kan kombineres for å skape helhetlige verk, og prøver å finne de korte øyeblikkene av ustabilitet og skjørhet i en performance, et musikkstykke eller en tekst, som gjenspeiler det menneskelige som vi alle kan kjenne oss igjen i.

Nettside

Foto: Martin E. Koch

Eva grew up in Germany, studied jazz vocals at the Amsterdam University of the Arts and is based in Bergen since 2008. She works across artistic disciplines as a vocalist, performer, composer and writer with the solo project By The Waterhole, in collaboration with choreographers and when making her own productions. Her music draws inspiration from contemporary, electronic and popular music as well as traditional from all around the world. Eva explores how different artistic expressions can be combined in order to create a holisitc piece or performance and in her work tries to find those short moments of instability and vulnerability which reflect the human condition.

Web Page

Foto: Martin E. Koch

07.03 18:00
Borealis Ung Komponist
07.03 18:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook