F*Choir

F*Choir er et kollektivt prosjekt i London, ledet av Jenny Moore – en arena der man kan samles med sin kropp og sin stemme. F*Choir søker å utøve interseksjonell feminisme, og gir rom for at ulike stemmer høres. De antar ingenting hva angår noens kjønn, opphav eller seksuell orientering.

Vinteren 2017: En gruppe kunstnere og aktivister var utbrent, slitne og sinte. Altfor mye egen-administrering, alt for mye mas om Brexit. De trengte en arena for å leges, og for å utforske hvordan man kan være sammen med andre mennesker på en annen måte. Det første de gjorde var å invitere Jenny til å lede en sang-workshop med utgangspunkt i sangen hennes We Want Our Bodies Back. Dermed var F*Choir født, og fortsatte å møtes annenhver uke for å synge sammen. Veiledet av Jenny sin utforskning av korarrangement, komposisjon og låtskriving, har medlemmene forpliktet seg til å stille opp for hverandre, og sammen utforske hvordan det å synge kan være en feministisk handling.

F*Choir is a collective endeavour led by Jenny Moore, based in London, which has become a place to gather in body and voice. F*Choir tries to practice intersectional feminism and provides a space for voices to be heard. They don’t assume anybody’s gender, origin, sexuality.

In the winter of 2017, a group of artists and activists (brought together by Keep it Complex) were burnt out, exhausted, and angry. They were overextended from self-organising, the shit show of the EU referendum and needed a place to heal, to explore being together differently. To start, they invited artist and musician Jenny Moore to lead a vocal workshop around her song We Want Our Bodies Back. From that moment, F*Choir was born and began meeting fortnightly to sing together. Led by Jenny’s exploration into choral arrangements, composition, and song-writing, they committed to showing up for each other and exploring what it could mean to see singing as a feminist practice.

04.03 18:30
Åpningskonsert: Memory/History

06.03 15:00
Doing Not Saying: Listening Club med F*Choir

07.03 15:00
Doing Not Saying: Åpen korøving med F*Choir

08.03 16:00
F*Choir – I'm not Dancing, I'm Fighting
04.03 18:30
Opening concert: Memory/History

06.03 15:00
Doing Not Saying: Listening Club with F*Choir

07.03 15:00
Doing Not Saying: Open Rehearsal F*Choir


08.03 16:00
F*Choir – I'm not Dancing, I'm Fighting
Tweet This   Share this on Facebook