Frans Jacobi

Frans Jacobi er billedkunstner og bor og jobber i Bergen og København. Frans jobber med forestilling, film, installasjon, tekst og bilder. Hans forestillinger og installasjoner er ofte flotte sammenhengende scenarier med flere deltakere, og stiller spørsmål ved en rekke politiske og samfunnsmessige forhold. Han har stilt ut og opptrådt på en rekke internasjonale muséer og kunstinstitusjoner, blant annet på Volksbühne / Green Salon i Berlin, Bergen Kunsthall, Anthology Film Archives i New York og Open Performance Festival i Beijing.

Frans er professor i tidsbaserte medier og performance ved Kunstakademiet– Institutt for samtidskunst, ved Universitetet i Bergen. Han har en kunstnerisk doktorgrad fra Lund Universitet / Malmö Academy of Arts 2012. For tiden er han fungerende instituttleder ved Kunstakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Sammen med partner Gitte Sætre dannet han Green Hijab Movement i 2017 og jobber for tiden med den nettbaserte tv-serien: Are you ready?.

Frans Jacobi is a visual artist residing and working in Bergen and Copenhagen. Frans works with performance, film, installation, text and images. His performances and installations are often great coherent scenarios with multiple participants and addresses a variety of political and societal issues. He has exhibited and performed at a number of international museums and art institutions, including Volksbühne / Green Salon in Berlin, Bergen Kunsthall, Anthology Film Archives in New York and Open Performance Festival in Beijing amongst others.

Frans is a Professor of Performance Art at the Art Academy, Department of Contemporary Art at the University of Bergen. He holds an artistic PhD from Lund University / Malmö Academy of Arts 2012. Currently he is acting Head of the department at the Art Academy, Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB. Together with partner Gitte Sætre, he formed the Green Hijab Movement in 2017 and is currently working on the online TV series Are You Ready?.

05.03 13:00
Samtale: Klimakrisen i kunsten
05.03 13:00
Conversation: Climate Crisis in The Arts
Tweet This   Share this on Facebook