Gunhild Seim

Gunhild Seim er en norsk komponist og trompetist som har blitt karakterisert som ”et boblende oppkomme av idèer". Hun jobber i skjæringspunktet mellom improvisert musikk og samtidsmusikk, både for konsertsettinger og møter mellom musikk og andre kunstarter, som teater og visuell kunst. To ganger har hun blitt tildelt Statens kunstnerstipend, og hun har gitt ut 5 album, deriblant Story Water, et bestillingsverk til Vossajazz 2013, og hennes siste; Grenseland fra 2018, med Marilyn Crispell og David Rothenberg. Et annet nyere verk er installasjonen Velkommen Hjem fra 2018. Hun er også en av grunnleggerne av det Stavangerbaserte store improv-ensemblet Kitchen Orchestra.

Nettside

Foto: John Lilja

Gunhild Seim is a Norwegian composer and trumpet player who has been characterised as "an abundant source of ideas". She works in the area between improvised and contemporary music, both with concert music and collaborations with other art forms, including theatre and visual art. Twice a receiver of the Norwegian Arts Council working grant, she has released 5 albums, including Story Water, a commission by the festival Vossajazz 2013, and her latest Grenseland from 2018, featuring Marilyn Crispell and David Rothenberg. Another recent work is the installation Velkommen Hjem from 2018. She is one of the founders of the Stavanger-based large improv ensemble Kitchen Orchestra.

Webpage

Photo: John Lilja

07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife

07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife
Tweet This   Share this on Facebook