Hilde Annine Hasselberg

Hilde Annine Hasselberg er en norsk sopran, utøver og komponist med bosatt i Bergen. Hun har mastergrad i klassisk sang fra Griegakademiet i Bergen, og begynte å komponere etter at hun fullførte videreutdanningen i Live Electronics ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Hennes repertoar som sanger spenner fra tidligmusikk og opera til samtidsmusikk og moderne teater. Som komponist lar hun seg inspirere av naturlige lyder, situasjoner og følelser. Hennes største arbeid hittil er verket Vindkraft som er skrevet for vokal, to hangglidere og elektronikk.

Nettside

Foto: Francisco Munoz

Hilde Annine Hasselberg is a Norwegian soprano, performer and composer based in Bergen. She has a master's degree in classical singing from the Grieg Academy in Bergen and started composing after finishing a course in Live Electronics at The Norwegian Academy of Music in Oslo. Her repertoire as a singer spans from early music and opera to contemporary music and theatre. As a composer she is often inspired by natural sounds, situations and emotions. Her most significant work so far is the piece Vindkraft (Wind Power) written for vocals, two hang gliders
and electronics.

Webpage

Photo: Francisco Munoz

07.03 18:00
Borealis Ung Komponist
07.03 18:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook