Jenny Moore

Jenny Moore er en kanadisk kunstner bosatt i London. Hun gjør opptredener med lyd, tekst, skulptur og seg selv som materiale. Jenny spiller i dance-punk-bandet Charismatic Megafauna og leder det feministiske koret F*Choir. Nylig spilte hun inn et album med psyko-seksuelle korsanger, for 10 sangere og to slagverkere, kalt Jenny Moore's Mystic Business. Hun turnerer for tiden med dette prosjektet. Jenny var med på å starte den kunstnerstyrte gruppen Bedfellows, som holder workshoper og forestillinger, og snakker om samtykke, ønsker og livslang sexundervisning.

Nettside

Foto: Poppy Cockburn

Jenny Moore is a Canadian artist and musician based in London. She makes live performances with sounds, narrative text, sculpture and her own self as materials, plays in the dance-punk band Charismatic Megafauna, leads feminist choir F*Choir, and has recently recorded an album of psycho-sexual choral chants for 10 voices and 2 drummers called Jenny Moore's Mystic Business with whom she currently tours. Jenny co-founded Bedfellows, a group of artists leading workshops, performances and talks about consent, desire and life long sex education.

Webpage

Photo: Poppy Cockburn

04.03 18:30
Åpningskonsert: Memory/History

06.03 11:00
Doing Not Saying: Take Both (workshop)

06.03 15:00
Doing Not Saying: Listening Club med F*Choir

07.03 15:00
Doing Not Saying: Åpen korøving med F*Choir

08.03 16:00
F*Choir – I'm not Dancing, I'm Fighting
04.03 18:30
Opening concert: Memory/History

06.03 11:00
Doing Not Saying: Take Both (workshop)

06.03 15:00
Doing Not Saying: Listening Club with F*Choir

07.03 15:00
Doing Not Saying: Open Rehearsal F*Choir


08.03 16:00
F*Choir – I'm not Dancing, I'm Fighting
Tweet This   Share this on Facebook