Kjell Samkopf

Kjell Samkopf er komponist, slagverker og pedagog. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Institutt for Sonologi i Utrecht i Nederland. Kjell har skrevet over 50 bestillingsverk i ulike sjangre: kammermusikk, orkestermusikk, elektroakustiske verk, musikk til dans, film og NRK-produksjoner, musikk til undervisningsbruk, og en rekke verk for slagverk. Musikk til dans inntar en sentral plass i Kjell sin produksjon. Han har blant annet skrevet musikk til ni helaftens danseforestillinger. En rød tråd i hans kompositoriske arbeid har vært en utvikling i retning av lyd. Fra å skrive for tradisjonelle besetninger, har han gradvis utvidet lydpaletten til å omfatte elektronikk, og stadig mer utradisjonelle lydgivende gjenstander.

Nettside

Kjell Samkopf is a Norwegian composer and percussionist. As a composer Kjell has written chamber music, orchestral music, electro-acoustic works, music for dance, film, television productions, music for educational purposes and a number of works for percussion. A red thread in his work as a composer has been a development towards sound. From composing for traditional instruments, he has gradually augmented his sound palette to include electro-acoustics and an increasing number of untraditional sound-making objects.

Webpage

07.03 14:00
Familiearrangement: Konsertsirkus!
07.03 14:00
Family event: Konsertsirkus!
Tweet This   Share this on Facebook