Kristin Bolstad

Kristin Bolstad er en norsk komponist, vokalist og improvisasjonsmusiker. Musikken hennes er ofte konseptuell og kan kjennetegnes ved bruken av improvisasjon, performative elementer og humor. Hun søker gjerne et visuelt og enkelt uttrykk, med partiturer som har varierende grad av åpenhet i seg, der utøveren selv blir en viktig del av verket og fremføringen. Kristin har også en stor fascinasjon for lyd, og har siden hun var barn etterlignet alt og alle rundt seg. Derfor er verkene hennes ofte lydbaserte, der ulike teksturer danner det musikalske materialet.
Nettside

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Kristin Bolstad is a Norwegian composer, vocalist and improviser. Her music is often conceptual, characterized by the use of improvisation, performative elements and humour. She seeks a visual and simple expression, with scores that have varying degrees of openness, and where the performer becomes a vital part of the piece and the performance. Kristin also has a great fascination for sound, and has from the time she was a child imitated everything and everyone around her. Therefore her work is often sound based, with diverse textures forming the musical material.
Webpage

Photo: Signe Fuglesteg Luksengard

07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife
07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife

Tweet This   Share this on Facebook