Nele Meckler

Nele Meckler er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiB og forskningsleder ved Bjerknessenteret. Nele leder forskningstema Klimafare ved Bjerknessenteret, som undersøker hurtige og store endringer i jordens klima, inkludert ekstreme værhendelser. Nele sitt eget spesialfelt er fortidsklima, der hun med geokjemiske metoder rekonstruerer temperaturforhold flere million år tilbake i tid. Ved hjelp av dryppstein fra huler i regnskogen på Borneo og avsetninger på havbunnen fra verdenshavene, kan forskerne hente ut temperaturinformasjon om klima på jorden langt tilbake i tid.

Nele Meckler, Associate Professor at Department of Earth Science, UiB, and research theme leader Climate Hazards at the Bjerknes Centre for Climate Research. The research theme Climate Hazards focuses on understanding the causes and dynamics of extreme events and abrupt changes in the climate system. These includes extreme rainfall, storms, droughts and heat waves, which may cause hazards to society. Nele's own research focuses on climate reconstructions from marine sediments and cave dripstones. She uses dripstones formed in caves in the rainforest of Borneo or sediments from the world's oceans to reconstruct temperatures many million years back in time.

05.03 13:00
Samtale: Klimakrisen i kunsten
05.03 13:00
Conversation: Climate Crisis in The Arts
Tweet This   Share this on Facebook