Nina Pixel

Nina Pixel er musiker. Hun er kjent for å spille hardt forvrengt, eller "dirty dark", techno og for å lage drømmende lydbilder, komponert med lag på lag av fragmenter fra innspilt materiale, feltopptak, og lydeksperimenter med organiske gjenstander. Musikken hennes er lydlige historier inspirert av mørke eventyr, myter og Slovakias dype skoger. Hun bruker ofte sine egne opplevelser, følelser og instrumenter hun ikke behersker eller mestrer på en konvensjonell måte, for å uttrykke den organiske skjønnheten i det uperfekte liv. Nina er også med i den audiovisuelle gruppen Hertz | Kunst-Plattform i Brno, samt female:pressure i Berlin.
Nettside

Foto: Branislav Grebčí

Nina Pixel is a musician. She is known for playing hard distorted or “dirty dark” techno and dreamy soundscapes, composed of layered fragments of tracks, field recordings and sound experiments with organic objects. Her music and sets are sonic stories inspired by dark fairy tales, myths, and the deep forests of Slovakia. She often uses her own experience, emotions, feelings and instruments she cannot play correctly or in a traditional way to create a demonstration of the organic beauty of the unperfect life. Nina is also part of the audio-visual group Hertz | Kunst-Plattform from Brno and female:pressure from Berlin.
Webpage

Photo: Branislav Grebčí

06.03 22:00
Tomorrow Is Too Late: John Chantler, Okkyung Lee & Nina Pixel
06.03 22:00
Tomorrow Is Too Late: John Chantler, Okkyung Lee & Nina Pixel
Tweet This   Share this on Facebook