Norwegian Naval Forces Band

Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), med røtter tilbake til 1792, er ett av Norges fem helprofesjonelle militærkorps. SFMK utgjør et dynamisk og svært allsidig ensemble av 27 musikere. Korpset opptrer på mange arenaer, både i og utenfor Forsvaret, og behersker de fleste musikalske genre. Korpset har markert seg som et av Norges fremste ensembler, særlig innen samtidsmusikken – med urfremføringer, festivalopptredener, CD-utgivelser og utøverprisen fra Norsk Komponistforening i 2008. I 2010 mottok Peter Szilvay og Ingar Bergby, hhv. korpsets tidligere og nåværende kunstneriske leder denne utmerkelsen. I 2016 ble Kulturrådets ærespris tildelt Forsvarets musikk for deres innsats for norsk kulturliv gjennom 200 år.

Nettside

Foto: Eivind Senneset

The Norwegian Naval Forces Band (RNNFB) is one of Norway’s five full-time professional military bands comprising 27 musicians of the highest professional standard. The band is a dynamic and versatile ensemble performing in a variety of settings both military and civilian, covering most genres. It has made its mark particularly in the field of contemporary music with numerous world premieres, festival appearances, CD-recordings and The Performer Award from the Norwegian Society of Composers in 2008. In 2016 The Norwegian Armed Forces bands received an honorary price for their 200 year long contribution to Norwegian cultural life.

Webpage

Photo: Eivind Senneset

04.03 18:30
Åpningskonsert: Memory/History
04.03 18:30
Opening concert: Memory/History
Tweet This   Share this on Facebook