Okkyung Lee

Okkyung Lee er en cellist, komponist og improvisatør som beveger seg fritt mellom ulike kunstuttrykk. Siden hun flyttet til New York i 2000, har hun jobbet i ulike sammenhenger både som soloutøver og i samarbeid med andre i et vell av ulike kunstarter. Okkyung, som opprinnelig er fra Sør-Korea, henter inspirasjon fra støy, improvisasjon, jazz, klassisk og både pop- og tradisjonsmusikk fra hjemlandet. Hun bruker alt dette som inspirasjon og har gjennom dette skapt en helt egenartet tilnærming til musikk og sitt instrument. Nysgjerrigheten hennes i kombinasjon med hennes dedikasjon til å utforske, er det som driver frem hennes arbeid i alle de ulike kontekstene hun jobber i.

Webpage

Foto: Xin Li/Borealis

Okkyung Lee is a cellist, composer and improviser who moves freely between artistic disciplines and contingencies. Since moving to New York in 2000, she has worked in disparate contexts as a solo artist and collaborator with creators in a wide range of disciplines. A native of South Korea, Lee has taken inspiration from noise, improvisation, jazz, western classical and the traditional and popular music from her homeland, and use them to forge a highly distinctive approach. Her curiosity and a determined sense of exploration guide the work she has made in disparate contexts.

Webpage

Photo: Xin Li/Borealis

06.03 22:00
Tomorrow Is Too Late: John Chantler, Okkyung Lee & Nina Pixel
06.03 22:00
Tomorrow Is Too Late: John Chantler, Okkyung Lee & Nina Pixel
Tweet This   Share this on Facebook