Rubie Green

Rubie Green er kunster og sangerinne – og har utviklet en praksis som dedikerer seg til det udefinerbare. Ved å bruke låtskriving, synging, koreografi og andre kreative prosesser som verktøy, avviser hen binære skillelinjer og forsvarer det hen kaller for å 'take both'.

Nettside

Photo: Henry Mills

Rubie Green is an artist and songstress, developing a practice that does slipperiness. Using songwriting, singing, choreography and object making as tools, they reject binary distinctions and advocate taking both.

Webpage

Photo: Henry Mills

06.03 11:00
Doing Not Saying: Take Both (workshop)
06.03 11:00
Doing Not Saying: Take Both (workshop)
Tweet This   Share this on Facebook