Ensemble Avgarde

Ensemble Avgarde ble dannet for noen år siden og har dukket opp nå og da når muligheten byr seg. Det er ikke et standard ensemble med faste medlemmer, men mer en 'musikerpool' av ekstremt dyktige frilansmusikere fra Bergensområdet. For Borealis 2020 er besetningen i Ensemble Avgarde: Sigrid Birkeland Djønne på fløyte, Diego Lucchesi på klarinett, Corinne Camillo på fagott, Jostein Stalheim på akkordeon og Craig Farr på marimba.

Ensemble Avgarde was formed a few years ago and has appeared now and then by request and opportunity. It’s not to be considered as a standard ensemble, but more as a 'pool' of extremely good freelance musicians based in the Bergen area. For Borealis 2020 the Ensemble Avgarde consist of: Sigrid Birkeland Djønne on flute, Diego Lucchesi on clarinet, Corinne Camillo on bassoon, Jostein Stalheim on accordion and Craig Farr on marimba.

07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife
07.03 11:00
Avgarde X Borealis: Wildlife
Tweet This   Share this on Facebook