Sib Trigg

Sib Trigg er arkitekt og sosialarbeider. Arbeidet hennes bygger på utvikling og deling av kunnskap, på måter som utforsker utfordringer ved relasjonsmakt og som øker grasrota sin innflytelse, spesielt rundt bosetting i London. Han startet med kickboxing som en måte å slå tilbake mot det strukturelle overgrepet hen møtte i verden. Etter å ha blitt med i F*Choir innså hen at både synging og kickboxing deler mange av de samme tankene rundt kollektivitet og samarbeid som er en essensiell del av Sib sitt arbeid.

Sib Trigg is an architect and community organiser. Her work revolves around developing and sharing knowledge in ways which examine issues of relational power and increase community agency, primarily around housing in London. He took up kickboxing to have a place to push back against the structural violence which they encounter in the world, and after joining F*Choir, realised that both singing and kickboxing share parallels with the collective and collaborative practices which run through all of their projects.

05.03 09:00
Doing Not Saying: Boksing

07.03. 09:00
Doing Not Saying: Boksing
05.03 09:00
Doing Not Saying: Boxing

07.03. 09:00
Doing Not Saying: Boxing
Tweet This   Share this on Facebook