Solveig Sørheim

Solveig Sørheim har studert ved Griegakademiet og jobber nå som komponist, freelance-musiker og er fast ansatt som organist i Etne kommune. Hun vokste opp med folkemusikk, og jobber med formidling og konservering av lokal tradisjon og musikk gjennom konserter og forskning. Komposisjonene hennes speiler til tider denne erfaringen, samtidig som hun jobber mye med eksperimentelle komposisjons- og notasjonsteknikker, mikrotonalitet, improvisasjon og eldre komposisjonsteknikker.

Solveig Sørheim is a former student of the Grieg Academy in Bergen, and is now working as a composer, freelance musician, and is a full time organist in the Municipality of Etne. She grew up with folk music, and works with the dissemination and conservation of local tradition and music through concerts and research. This experience seeps into her compositional work, although she also works a great deal with experimental composition and notation techniques, microtonal music, improvisation and older composition techniques.

07.03 14:00
Familiearrangement: Konsertsirkus!
07.03 14:00
Family event: Konsertsirkus!
Tweet This   Share this on Facebook