Steinar Yggeseth

Steinar Yggeseth er en komponist fra Oslo. Han arbeider med det han kaller soniske relasjoner. Hans musikk har ofte basis i ulike klanglige kvaliteter, og spiller seg ut et sted imellom klang og tone. I sine verk er det lyden eller lydmodeller som er gjenstand for utforskning i musikken.
Ofte er improvisasjon eller improvisatoriske elementer en del av Steinar sine verk, enten som ledd i komposisjonsprosessen, eller inkorporert i verkets framføring.

Foto: Kari Margrethe Sabro

Steinar Yggeseth is a composer from Oslo. He works mainly within the field of sonic relations. His music has a basis in the different qualities of sound, and often takes place somewhere in between sound and tone. In many of his compositions, he explores specific sounds or uses sound models as a basis of his music.
In his work he often incorporates improvisational elements through the practice of composition, either as a part of the compositional process, or as a part of the performed works.

Photo: Kari Margrethe Sabro

07.03 18:00
Borealis Ung Komponist
07.03 18:00
Borealis Ung Komponist
Tweet This   Share this on Facebook