Stine Janvin

Vokalist, utøver og lydkunstner Stine Janvin arbeider med fleksibiliteten i stemmen sin, ofte med mål om å skille stemmen fra dens naturlige, menneskelige konnotasjoner. Ryggraden i Stine sine prosjekter er skapt for ulike rom; fra teatre, til klubber og gallerier, og fokuserer på de fysiske aspektene ved lyd, vokal instrumentering og potensielle dualiteter av det naturlige kontra kunstige, organiske kontra syntetiske og minimale kontra dramatiske.
Fake Synthetic har de siste årene blitt en slags metodikk for Janvins arbeid. Hennes siste soloalbum Fake Synthetic Music ble gitt ut på PAN i 2018, og mottok fantastiske anmeldelser.

Nettside

Foto: Camille Blake

Vocalist, performer and sound artist Stine Janvin works with the extensive flexibility of her voice and the ways in which it can be disconnected from its natural human connotations. Created for variable spaces from theatres to clubs and galleries the backbone of Stine’s projects focus on the physical aspects of sound vocal instrumentation and potential dualities of the natural versus artificial, organic versus synthetic and minimal versus dramatic. Fake Synthetic has over the last years become a sort of methodology of Stine’s work and her last solo album Fake Synthetic Music was released on PAN in 2018 to critical acclaim.

Web page

Photo: Camille Blake

08.03 19:00
SOLD (a dog and pony show)
08.03 19:00
SOLD (a dog and pony show)
Tweet This   Share this on Facebook