Temi Odumosu

Temi Odumosu er kunsthistoriker, kurator og hovedforeleser i kulturelle studier ved Malmö Universitet. Hun har skrevet boken Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes White Humour, fra 2017. Hennes forskning og kuratoriske praksis tar for seg visuell koding, kolonialistisk arkivering, kunst i forbindelse med minnesmerker, og etikk og hensyn i visuell representasjon. Hovedsaklig er fokuset hennes på hvordan kunst kan bidra til sosial transformasjon og helbredelse.

Nettside

Foto: Louise Haywood-Schiefer

Temi Odumosu is an art historian, curator and senior lecturer in cultural studies at Malmö University in Sweden. She is author of the book: Africans in English Caricature 1769-1819: Black Jokes White Humour from 2017. Her research and curatorial practices are concerned with visual coding, colonial archives/archiving, postmemorial art and performance, and ethics and care in visual representation. Overall, she is focused on the ways art can mediate social transformation and healing.

Webpage

Photo: Louise Haywood-Schiefer

07.03 13:00
Samtale: Om SWEET TOOTH – Elaine Mitchener & Temi Odumosu
07.03 13:00
Conversation: On SWEET TOOTH – Elaine Mitchener & Temi Odumosu
Tweet This   Share this on Facebook