Thea Meidell Sjule

Thea Meidell Sjule, opprinnelig fra Mo i Rana, er en bergensbasert kordirigent. Med utdanning i musikk, pedagogikk og direksjon fra Høgskolen i Bergen og Musikkonservatoriet i Tromsø, har Sjule vært kunstnerisk leder for Volve Vokal siden 2014. I tillegg til å være dirigent for voksenkor, underviser hun i sang og ensemble ved Bergen kulturskole. Å eksperimentere med spenningen, kontrasten og balansen mellom enkeltsangerens personlige uttrykk og ensemblets felles klang og enhet, er sentralt i Sjules arbeid. Sjule har gjort flere store produksjoner i med Volve Vokal, hvor målet alltid er å skape utforskende, nyskapende, stedsspesifikk kunst gjennom og med ny, nordisk musikk.

Foto: Ørjan Pettersen

Thea Meidell Sjule, originally from Mo i Rana, is a Bergen-based choir conductor. With educational background in music, pedagogy and conducting from Bergen University College and the Music Conservatory of Tromsø, she has been the artistic leader in Volve Vokal since 2014. In addition to her work with adult choirs, she also teaches song and ensemble at Bergen kulturskole. Experimenting with the balance, contrast and suspence between the singers personal expression and the ensemble’s united sound is central in Sjule’s work. Sjule has done several large productions with Volve Vokal – creating experimental, site-specific art with and through new, nordic music.

Photo: Ørjan Pettersen

04.03 21:00
Tine Grieg Viig & Volve Vokal – @voluspáproject *verdenspremiere*

04.03 22:15
Tine Grieg Viig & Volve Vokal – @voluspáproject
04.03 21:00
Tine Grieg Viig – @voluspáproject *world premiere*

04.03 22:15
Tine Grieg Viig – @voluspáproject
Tweet This   Share this on Facebook