Thomas Spengler

I sin forskning fokuserer Thomas Spengler spesielt på kombinasjon av teori, observasjoner og modellering. For tiden leder han et forskningsprosjekt på interaksjoner mellom atmosfære, hav og sjøis i Arktis, i tillegg jobber han med utvikling av sykloner langs stormbelter over Atlanterhavet. Thomas leder samarbeidsprosjektet Neste steg – en konsertserie der forskere og Bergen Filharmoniske Orkester sammen utforsker fire tema: Verdensrommet, havet, klima og mennesket. «Vitenskap er også en slags kunst. Det handler om å bryte grenser og vise det neste steget. For meg er det ikke så stor ulikhet mellom forskning og musikk. Forskjellen ligger i måten vi kommuniserer på», sier Spengler om samarbeidet.

Thomas Spengler is a meteorologist focusing on the combination of theory, observations, and modelling. His research focuses on cyclone development in storm tracks across the Atlantic, and interactions between the atmosphere, ocean, and sea ice in the Arctic. Thomas heads the collaborative project Next Step, a concert series where scientists join the Bergen Philharmonic Orchestra on Grieghallen’s main stage. Together, they explore four themes: Space, Ocean, Climate and Humankind. “Science is also a form of art. It is about pushing boundaries and finding new ways to think about the world around us. In this way the difference becomes rather small and mainly lies in the way we communicate”, says Spengler on the science-art collaboration.

05.03 13:00
Samtale: Klimakrisen i kunsten
05.03 13:00
Conversation: Climate Crisis in The Arts
Tweet This   Share this on Facebook