Vlada Maria Tcharyeva

Vlada Maria Tcharyeva er en uavhenging kurator som fletter sammen kunstpraksis med en bakgrunn som en utøver av terapeutisk yoga og TRE (trauma and stress release exercise). Hovedfokuset hennes er rettet mot kropp og performance, og hennes nåværende arbeid trekker paralleller mellom det fysiske og det politiske. Både hennes kuratoriske og fysiologiske interesser tar sikte på å kjempe mot utnyttelse og neo-liberalistiske syn på kroppen, og anerkjenne potensialet i bruk av kropper på en måte som uttrykker frigjøring og motstand.

Nettside

Vlada Maria Tcharyeva is an independent curator who merges her practice with her background as a provider of therapeutic yoga and TRE (trauma and stress release exercise). Her main focus is dedicated to the body and performance and her current research and writing draw parallels between the physical and the political. Both her curatorial and physiological interests aim to fight neo-liberalist views and exploitations of the body, recognising the potential in utilising bodies as a way to express emancipation and resistance.

Webpage

04.03 09:00
Yoga

06.03 09:00
Yoga
04.03 09:00
Yoga

06.03 09:00
Yoga
Tweet This   Share this on Facebook