Volve Vokal

Volve Vokal er et ensemble for kvinnestemmer som ble stiftet i 2006. Ensemblet er Bergensbasert og består av 25–30 utøvere. Volve Vokal arbeider målrettet for å være aktuelle, utforskende og grensesprengende, både musikalsk og visuelt. Ensemblet ønsker å skape helhetlige og sjangeroverskridende kunstopplevelser. Volve Vokal skaper kunst med og gjennom kormusikk og arbeider systematisk med å opprettholde et høyt, internasjonalt nivå musikalsk. Korets repertoar er variert, men med hovedvekt på nyere, nordisk musikk. De har et kunstnerisk team bestående av dirigenter Thea Meidell Sjule og Gro Espedal, og visuell leder Hild C. Vang.

Nettside


Foto: Kjersti Sundland

Volve Vokal is an ensemble for women’s voices that was founded in 2006. The ensemble is Bergen-based and consists of 25–30 performers. Volve Vokal works purposefully to be topical, exploratory and groundbreaking, both musically and visually. The ensemble wants to create holistic and transcendent art experiences. Volve Vokal creates art with and through choral music and works systematically to maintain a high, international musical level. Volve’s repertoire is varied, but with a focus on recent, Nordic music.The choir has an artistic team consisting of conductors Thea Meidell Sjule and Gro Espedal, and visual director Hild C. Vang.

Webpage


Photo: Kjersti Sundland

04.03 21:00
Tine Grieg Viig & Volve Vokal – @voluspáproject *verdenspremiere*

04.03 22:15
Tine Grieg Viig & Volve Vokal – @voluspáproject
04.03 21:00
Tine Grieg Viig – @voluspáproject *world premiere*

04.03 22:15
Tine Grieg Viig – @voluspáproject
Tweet This   Share this on Facebook