• Bli bedre kjent med Vegar Guleng

Vi har snakket med Borealis Ung Komponist- deltager Vegar Guleng for å høre hvordan han har det, og hvordan hans Borealis Ung Komponist- opplevelse har vært så langt!

Hvordan går det og hva driver du med for tiden? 

Det går bra! Jeg bor for øyeblikket i Trondheim, der jeg underviser ved Institutt for Musikk, NTNU. På fritiden prøver jeg å innynde meg hos fosterhjems-katten vår – han har okkupert kontoret som liksom skulle ha vært min komponist-hule. Også komponerer jeg så klart! Nå fokuserer jeg på stykket til BUK, deretter planlegger jeg å gå inn i en liten periode der jeg skriver kormusikk. 

Hvor er dere er i prosessen med Borealis Ung Komponist, og hvordan har det vært for deg så langt? 

Det er kjempespennende. For noen instrumenter vi jobber med, og for noen musikere! Jeg har hatt en del instrumentering i mine studier, men vi snakket aldri om organetto, for å si det sånn… Dette er nytt farvann for oss alle fire, og nettopp det skaper en frydefull utrygghet – i hvert fall for meg! 

Jeg tør ikke si noe generelt om hvor vi er i prosessen, men for min del har det gått mest tid har til å utforske instrumentenes muligheter og begrensninger, særlig med tanke på ulike klanger og teksturer. Tidsrammene til prosjektet er relativt rause, og derfor har det vært mulig å bruke en del tid til å eksperimentere sammen med musikerne. Dette har gitt meg en idébank. Det jeg må gjøre nå, er å strukturere idéene mine på en logisk måte. Min erfaring er at dette nesten alltid er den viktigste og vanskeligste jobben. 

Hvordan er det å samarbeide i en gjeng fra såpass ulike bakgrunner? 

Det er lærerikt! Tord og jeg er de to med en typisk komposisjons-bakgrunn, og ikke overraskende er det også vi som har likest tilnærming. Både Mirte og Agnes har noen ganger hatt tilnærminger som aldri hadde falt meg inn, simpelthen fordi de henter impulser fra andre erfaringsområder. Ofte er resultatene veldig inspirerende! Jeg lærer mye av alle de tre andre deltakerne, og jeg håper at de også opplever at jeg bidrar overfor dem. 

Når komponerer du? Og hva må du ha for å få det til? 

Jeg trenger ro! Målet er å komponere litt hver dag. Utfordringen er å finne både den ytre og indre roen i en travel hverdag. Det er ikke alltid like lett, men jeg synes at jeg blir flinkere og flinkere. 

Og til slutt, hva inspirerer deg for tiden?

I stykket mitt til BUK lar jeg meg inspirere av lyder som kan gi assosiasjoner både til det naturlige/ fysiske, og til det subjektive/ emosjonelle. Det er noe sårbart ved denne typen lyder, og jeg hører dem overalt rundt meg. Det kan være vinden som i møte med et gjerde høres ut som et menneske som klynker. Det kan være en huske som svaier i vinden, og med ett fortoner seg som barnegråt. Det kan være lyder man ikke vet hvor stammer fra, men som fremstår som dypt sårbare og menneskelige. Interessen for denne typen lyder har for så vidt fulgt meg lenge; ikke desto mindre er jeg glad for å fordype meg i dem, og la meg inspirere av dem. 

Sjekk ut noe av arbeidet til Vegar på Soundcloud og på Youtube!

Tweet This   Share this on Facebook