• Borealis søker fire nye deltagere til mentorprogrammet Borealis Ung Komponist!

Vi gleder oss til en tredje runde med vårt mentorprogram Borealis Ung Komponist og ser etter 4 allsidige musikkskapere som er i startfasen av sin karriere, og som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter.

Vi ønsker å være med på å skape et rikt og levende musikkmiljø i Bergen og på Vestlandet, og tilbyr derfor et mentorprogram som strekker seg over 8 måneder, og ender med en fremførelse av nye verk på Borealis i Bergen, skapt av deltagerne. Deltagerne vil følges opp av 4 internasjonalt anerkjente komponister og jobbe tett sammen med et ensemble gjennom 4 samlinger som strekker seg fra august 2019 og frem til urfremførelse på Borealis i mars 2020. Alle samlingene finner sted i Bergen. Med andre ord: 4 deltagere, 4 mentorer, 1 ensemble, 4 samlinger over 8 måneder, og et hav av muligheter.

Mentorprogrammet skal være en trygg utviklingsarena, samtidig som deltagerne må være forberedt på å utfordre seg selv, og å jobbe både i gruppe og selvstendig. Mentorprogrammet er tenkt for gryende komponister i alle aldre som ønsker å utforske komposisjonshåndverket dypere. Vi er interessert i å samle en mangfoldig gruppe mennesker med ulike musikalske preferanser. Deltagerne trenger ikke jobbe utelukkende med notert musikk, det er åpent for å bruke andre metoder for å formidle sine musikalske ideer, som for eksempel grafiske partitur. Vi oppfordrer alle som synes mentorprogrammet virker interessant og relevant, til å søke – uansett kjønn, alder og musikalsk bakgrunn! Dette er en helt unik mulighet til å ta et steg videre, under veiledning fra noen av de dyktigste og mest kreative komponistene fra hele verden, og i tett samarbeid med dyktige musikere.

Årets mentorer er et nøye utvalg av fire internasjonalt anerkjente komponister fra Norge og utlandet: Carmina Escobar (MX), Elaine Mitchener (UK), Therese B. Ulvo (NO) og Øyvind Torvund (NO). I tillegg til tett oppfølging fra mentorene, vil deltagerne arbeide sammen med trioen som verkene skrives for – et lag med spennende og ambisiøse musikere bosatt i Bergen. Trioen heter YrrY, og består av vokalist Mari Galambos Grue og perkusjonistene Håkon Skjæret og Owen Weaver. Se praktisk informasjon for detaljer rundt instrumentasjon.

Mentorprogrammet Borealis Ung Komponist har som mål å oppmuntre til bredere diskusjon om, og formidling av komponisters arbeid på Vestlandet. Det ønsker også å utfordre deltagerne til å tenke utenfor de etablerte musikalske normene, og å knytte tettere bånd mellom utøvere og komponister i regionen.

Er du usikker på om dette er noe for deg? Ta kontakt med oss for mer informasjon om mentorprogrammet!

Praktisk informasjon

Mentorprogrammet løper fra august 2019 til mars 2020. Verkene urfremføres på Borealis 2020 som finner sted 4.–8. mars i Bergen. Borealis jobber også for å ta verkene på turné i regionen etterfølgende. Borealis kan etter avtale bidra med støtte til reise og opphold.

Samlingene
Mentorprogrammet er delt opp i 4 samlinger med 3 dagers varighet. Samlingene består av workshops og møter med mentorene, samt prøver med trioen YrrY. Det kreves at deltagerne jobber med stykkene sine på egenhånd mellom hver samling.

Samlingene vil finne sted i uke 34 (inkludert introduksjonsmøte, totalt 4 dager), 42, 50 og 3 (2020).

I tillegg vil det bli en periode med prøver i forkant av konserten på Borealis 2020.

Utvelgelsen
Borealis er på jakt etter nye, friske stemmer, og velger ut deltagerne basert på motivasjon, idé og bakgrunn, samt evne til å jobbe sammen og den endelige gruppesammensetningen. Søkere med tilknytning til Vestlandet kan prioriteres. Mentorprogram og konsert inngår som del av Borealis sitt kunstneriske program.

Mentorene
Carmina Escobar, Elaine Mitchener, Therese B. Ulvo, Øyvind Torvund

Ensemblet
YrrY: 
Håkon Skjæret og Owen Weaver – perkusjon
Mari Galambos Grue – vokal

Instrumentspesifikasjon:

  • En stk konsertbasstromme (Grand Cassa). Konsertbasstrommen kan modifiseres med både akustiske og elektroniske verktøy/lydkilder/objekter
  • Kroppene og stemmene til perkusjonistene
  • Andre slagverkinstrumenter kan benyttes som et tillegg til konsertbasstrommen, men må bestemmes i dialog med perkusjonistene.

Stemmespesifikasjon:
Mari er en lyrisk koloratursopran. Hun har altså en lett og lys stemme, som kan synge raske løp og store sprang med letthet. Registeret hennes er fra a-d3. Stemmen låter sterkest fra tostrøken oktav, og best med melodilinjer som beveger seg i tonehøyde. Jo mørkere leiet er, jo svakere blir stemmen hennes. Hun blander gjerne tale og sang, og er åpen for å teste ut ulike ting stemmen hennes kan gjøre.

Søknad
Søknadsfrist er 31. mai 2019. 

Søknader sendes til post@borealisfestival.no. Spørsmål kan rettes til daglig leder for Borealis, Tine Rude, tine@borealisfestival.no

Søknadskriterier:
– du er i startfasen av ditt løp som musikkskaper, uavhengig av alder

– du har et ønske om å utvikle deg videre

– du ønsker veiledning med profesjonelle rammer

– du har en eller flere ideer om hvordan du vil eksperimentere med musikerne i trioen

– du evner å formidle dine musikalske ideer til musikere

– du kan delta på alle samlingene til mentorprogrammet i Bergen

Søknad skal inneholde følgende:
– motivasjonsbrev (skriv om deg selv, hvorfor du søker, din eventuelle tilknytning til Vestlandet. Beskriv dine musikalske ideer, og hva du ønsker å teste ut med trioen)

– musikalsk CV (utdanning, fremførelser, kurs, utgivelser osv)

– lyd/videoopptak av egne verk (kan sendes som linker)

Borealis Ung Komponist er støttet av Morten Eide Pedersens Minnefond, Kulturrådet, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Borealis er en festival for sjangerkryssende musikk og kunst som finner sted i mars hvert år, i Bergen. Borealis er et sted for eventyrlystne lyttere, og feirer musikk som er litt annerledes. Vi presenterer nye prosjekter fra Norge og hele verden som presser grensene for hva musikk er, og hvordan vi lytter.

Tweet This   Share this on Facebook