• Borealis tildeles Likestillingsprisen

 

Borealis mottok i dag likestillingsprisen til Norsk Komponistforening i Oslo. Daglig leder, Tine Rude, var tilstede for å ta i mot prisen under utdelingen som fant sted under Komponistforeningen sine fagdager. Borealis har forpliktet seg til å presentere et program som består av 50/50 kjønnsfordeling blant skapende og utøvende kunstnere. 

“Borealis er stolt over å være første mottaker av denne prisen som setter fokus på et viktig tema. Vi tror på at Borealis får et mer interessant kunstnerisk program, med en større relevans for flere når det presenteres mer enn et ensidig perspektiv.” Tine Rude, daglig leder i Borealis.

“Mangfold er nøkkelen til interessant programmering, derfor er det en glede at Borealis får denne prisen. Jeg håper at vi nå kan jobbe sammen med våre kolleger i bransjen for å gjøre musikkmiljøet til en plass som i større grad representerer alle de fantastiske kunstnerne, musikerne og komponistene, av begge kjønn.” Peter Meanwell, kunstnerisk leder i Borealis.

Du kan laste ned og lese Tines takketale her.


MER OM PRISEN
Komponistforeningens styre vedtok våren 2016 en likestillingsagenda, som slår fast at arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister skal være en av foreningens prioriterte oppgaver. Kunnskap om, og bevissthet rundt, likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Likestillingsprisen blir en årlig pris som deles ut til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Styret i Komponistforeningen gikk i høst åpent ut for å få inn forslag på gode kandidater som fortjener oppmerksomhet for sin innsats for likestilling i norsk musikkliv.

“Vi så etter noen som har grepet an problematikken på en ny måte, som har gjort en langvarig innsats, som ved sitt arbeid har satt saken på dagsorden, eller som ved sine handlinger har banet vei og dannet ny positiv praksis på feltet”, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

STYRETS BEGRUNNELSE
Komponistforeningens likestillingspris 2017 tildeles en festival som har vært bevisst på likestilling lenge. I sin strategi- og handlingsplan for 2017–2020 har de forpliktet seg til en 50/50-prosent fordeling av kvinner og menn. Dette gjelder både programmering av kunstnere som presenteres på den skapende og utøvende siden, og også innad i selve organisasjonen er dette en målsetning.

Kunstnerisk sett er festivalen en viktig brobygger mellom musikk, lydkunst og visuelle og sceniske kunstformer, og mellom norske og internasjonale aktører. Ikke minst er festivalen svært bevisst på å bygge forståelse for vår egen samtid, ved å åpne våre ører og øyne på nye måter: Hvilke uttrykk, historier og stemmer ble løftet fram i fortiden, og hvilke ble fortiet? Hva er situasjonen i dag, og hvordan ønsker vi å legge til rette for en stimulerende og demokratisk kulturell situasjon – både her og nå, og i fremtiden?

Festivalen som tildeles Komponistforeningens likestillingspris 2017, har i flere sammenhenger i nyere tid uttrykt at det ikke er vanskelig å lage et kjønnsbalansert program i dag, og samtidig ivareta kunstnerisk kvalitet. Det finnes mer enn nok av spennende verk og ypperlige utøvere å velge i blant begge kjønn. Festivalen viser dermed at for å kunne være en reell brobygger, og for å kunne være en samtidsaktør som ikke henger etter tiden vi lever i, er kjønnsbalanse ikke til å komme forbi. Et kjønnsbalansert program vil bidra til å heve den kunstneriske kvaliteten, av den enkle grunn at dersom ett kjønn kommer sterkere til orde enn det andre, oppstår det et trangere kunstnerisk rom – med snevrere perspektiver, mindre mangfold og lavere takhøyde som resultat.

Borealis er medlem av Balansekunst, og setter også søkelys på tematikken gjennom sitt nye mentorprogram for unge komponister, som foregår i Bergen – i samme by som festivalen årlig har funnet sted siden 2004. Et av satsingsområdene er å vise frem og å skape gode rollemodeller, og festivalens kunstneriske leder, Peter Meanwell, deltar aktivt i paneler og samtaler om kjønnsbalanse på det skapende musikkfeltet. Han og daglig leder for festivalen, Tine Rude, har utgjort lederteamet for de årlige festivalene siden 2015, og har helt fra da de startet å jobbe sammen året før, etablert en felles visjon for hva de ønsker festivalen skal være – både for de som arbeider med den, for kunstnere og samarbeidspartnere, for publikum og besøkende, og for kunst- og kulturlivet. De har hele veien tatt de store strukturelle beslutningene i fellesskap, og deres ideer og visjoner er dypt forankret i alle deler av festivalen.

Komponistforeningens likestillingspris for 2017, tildeles: Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

Tweet This   Share this on Facebook