• Borealis Ung Komponist er over for denne gang!

Borealis Ung Komponist 2018/19 ble avsluttet med en fantastisk konsert i St. Jakob kirke under Borealis 2019. De fire deltagernes verk ble fremført av Saxifraga Quartet i en fullsatt kirke. 

Verkene er utviklet av de fire komponistene Rakel Nystabakk, Stephan Meidell, Harald Jordal Johannessen og Alexander Fiske Fosse i tett samspill med Saxifraga Quartet. Mentorene i andre runde av Borealis Ung Komponist har vært Maja S. K. Ratkje (NO), Juliana Hodkinson (DE), Jessie Marino (US) og Øyvind Torvund (NO) som har fulgt deltagerne tett gjennom den åtte måneder lange prossessen. Mentorene har med sine ulike kompositoriske metoder og bakgrunner veiledet og inspirert deltagerne i Borealis Ung Komponist gjennom en komposisjonsprosess der en idé blir til et ferdigstilt verk. Det har vært en intens høst, med samlinger som har involvert alt fra lange samtaler om musikk, til uttesting av materiale på musikerne i Saxifraga Quartet. Deltagerne har kommet tett på både mentorene, og musikerne, og fått føle på hva det vil si å ferdigstille et verk, og hvilke hensyn man må ta på veien. Ideer har oppstått og blitt forkastet, og til slutt leverte alle fire fra seg endelig resultat til musikerne. 

Det var helt klart en fornøyd gruppe som tok i mot applaus i St. Jakob kirke etter urfremførelsen av de fire ferske verkene under Borealis 2019! 

Borealis er stolt over resultatet, og ser frem mot tredje runde av Borealis Ung Komponist!

Verkene som ble presentert 7. mars 2019 i St. Jakob kirke var: 

Alexander Fiske Fosse – breathing exercises (2019) 2′

Rakel Nystabakk – Concensus (2019) 12′

Alexander Fiske Fosse – energy, consciousness (del 1, 2019) 4′

Harald Jordal Johannessen – Nordic Noir (2019) 10′

Stephan Meidell – SirkEl (2019) 15′

Hør intervjuet med komponistene i NRK p2 Spillerom Søndag: 

Screen Shot 2016-06-22 at 16.08.26

Tweet This   Share this on Facebook