• Borealis Ung Komponist Workshop #1

I september var det duket for første workshop med de nye deltagerne i Borealis Ung Komponist, ensemblet Currentes og mentor Øyvind Torvund! Dette var første gang de nye komponistene møtte både hverandre og ensemblet, og det var veldig fint å bli kjent!

Komponistene jobbet både hver for seg og sammen, og dagene bestod av mye testing, spørsmål og samtaler. De har blant annet jaktet på grunntonen i rommet, fått prøvd å spille organetto, reflektert rundt ord som værsyk, jålekaffe, og fiskeflokk… Selv om de kjenner på en nostalgi for lyden av fulle saler med publikum tett i tett, virker de alle bestemt på å utfordre seg selv og engasjerte til å benytte muligheten for å prøve ut nye sider ved egen komposisjonsvirksomhet.

Vi gleder oss til fortsettelsen! Neste workshop er i oktober med mentor Raven Chacon.

Hans Knut Sveen fra ensemblet viser fram sin organetto
Tweet This   Share this on Facebook