• Borealis Ung Komponist Workshop #2

Borealis Ung Komponist Workshop #2 fant sted i forrige uke på Kunsthuset Wrap. Denne gangen var det Raven Chacon som var mentor – over skjerm og fra en helt annen tidssone! All respekt til Raven som holdt kurs hele veien fra New Mexico, og måtte stå opp kl 02 på natten! Første dag bestod for det meste av samtaler mellom deltagerene, ensemblet Currentes og Raven Chacon. De reflekterte rundt Ravens egen praksis, og det ble stilt en rekke spørsmål om rollen til musiker og komponist.

“Er komponistens rolle å bestemme, eller er rollen hovedsakelig å organisere et rom for lytting?”

“Hva er forskjellen mellom en performer og musiker?”

“Hvordan kan man forholde seg til det som skjer på scenen som ikke er musikk?”

De to siste dagene fikk hver av deltagerene tid til å utforske sitt materiale sammen med musikerne fra Currentes. Det ble mange fine musikalske øyeblikk å ta med seg videre, for eksempel da musikerne skulle kanalisere sin indre tømmerhogger som roper ut i skogen! Deltagerene fikk alle konkretisert stykkene sine litt mer på papiret, og vi gleder oss til å se hvor langt de har kommet til neste workshop, som holdes i slutten av november med mentor Alwynne Pritchard!

Tweet This   Share this on Facebook