• Borealis Ung Komponist 2020/21 – 
    Borealis søker deltagere for fjerde runde av sitt mentorprogram!

    Søknadsfrist 8. juni. UTGÅTT

Vi gleder oss til en ny runde med vårt mentorprogram Borealis Ung Komponist og ser etter 4 allsidige musikkskapere som er i startfasen av sin karriere, og som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter. 

Borealis bidrar til å skape et rikt og levende musikkmiljø i Bergen og på Vestlandet, og tilbyr et mentorprogram med mål om å videreutvikle nye stemmer. Mentorprogrammet strekker seg over 8 måneder og kulminerer med urfremførelsen av de fire deltagernes nye verker på Borealis 2021. Deltagerne vil følges opp av 3 internasjonalt anerkjente komponister og jobbe tett sammen med et dedikert ensemble gjennom 4 samlinger fra august 2020 og frem til urfremførelsen i mars 2021. Alle samlingene finner sted over 3–4 dager i Bergen.

Med andre ord: 4 deltagere, 3 mentorer, 1 ensemble, 4 samlinger over 8 måneder, og et hav av musikalske muligheter. 

Mentorprogrammet skal være en trygg utviklingsarena, samtidig som deltagerne må være forberedt på, og ønske, å utfordre seg selv. Som deltager må man være innstilt på å jobbe både i gruppe og selvstendig. Mentorprogrammet er for gryende komponister i alle aldre som ønsker å utforske komposisjonshåndverket i trygge rammer, og med profesjonell veiledning. Vi er interessert i å samle en mangfoldig gruppe mennesker med ulike musikalske preferanser. Deltagerne trenger ikke jobbe utelukkende med notert musikk, det er åpent for å bruke andre metoder for å formidle sine musikalske ideer, som for eksempel grafiske partitur. Vi oppfordrer alle som synes mentorprogrammet virker interessant og relevant, til å søke – uansett kjønn, alder og musikalsk bakgrunn! Dette er en helt unik mulighet til å ta et steg videre, under veiledning fra dyktige og kreative komponister fra hele verden, og i tett samarbeid med eventyrlystne musikere. Årets mentorer er et nøye utvalg av tre internasjonalt anerkjente komponister fra Norge og utlandet: Alwynne Pritchard (UK/NO), Raven Chacon (US), og Øyvind Torvund (NO).

I tillegg til tett oppfølging fra mentorene, vil deltagerne arbeide sammen med et ensemble som verkene skrives for – en samling med spennende og ambisiøse musikere bosatt i Bergen. Årets ensemble er Currentes som spesialiserer seg på polyfon musikk fra sen middelalder og renessansen, kombinert med en nysgjerrighet og interesse for nye og moderne uttrykk. Ensemblet består av Bodil Lunde Rørtveit, Hans Knut Sveen, Jostein Gundersen og Siri Hilmen.

Se praktisk informasjon for detaljer om ensemblet og instrumentasjon.

Mentorprogrammet Borealis Ung Komponist har som mål å oppmuntre til bredere diskusjon om, og formidling av komponisters arbeid på Vestlandet. Det ønsker også å utfordre deltagerne til å tenke utenfor de etablerte musikalske normene, og å knytte tettere bånd mellom utøvere og komponister i regionen. 

Er du usikker på om dette er noe for deg? Ta kontakt med oss for mer informasjon om mentorprogrammet! Les også mer om tidligere års program her!

Praktisk informasjon

Mentorprogrammet løper fra august 2020 til mars 2021. Deltagerne må kunne delta på alle samlingene. Hver deltager skal i løpet av programmet skape et eget verk, som urfremføres på Borealis 2021, 17.–21. mars i Bergen.

Borealis jobber også for å ta verkene på turné i regionen etter festivalen.
Borealis kan etter avtale bidra med støtte til reise og opphold.

Mentorprogrammet planlegges gjennomført i henhold til myndighetenes retningslinjer i forbindelse med Covid-19. 

Samlingene

Mentorprogrammet er delt opp i 4 samlinger med 3 dagers varighet. Samlingene består av workshops og møter med mentorene, samt prøver med ensemblet Currentes. Det kreves at deltagerne jobber med stykkene sine på egenhånd mellom hver samling. 

Samlingene vil finne sted på følgende tidspunkt:
31.8–3.9.2020 (introduksjonssdag og workshop #1)
20.–22.10.2020 (workshop #2)
29.11–1.12.2020 (workshop #3)
25.–27.1.2021 (workshop #4)

I tillegg vil det bli en periode med prøver i forkant av konserten på Borealis 2021.

Utvelgelsen

Borealis er på jakt etter nye, friske stemmer, og velger ut deltagerne basert på motivasjon, idé og bakgrunn, samt evne til å jobbe sammen og den endelige gruppesammensetningen. 

Søkere med tilknytning til Vestlandet kan prioriteres. 

Mentorprogram og konsert inngår som del av Borealis sitt kunstneriske program.

Mentorer

Alwynne Pritchard (UK/NO), Raven Chacon (US), Øyvind Torvund (NO) – les mer om alle tre her!

Ensemblet: Currentes

Bodil Lunde Rørtveit – vokal
Bodil har en omfangsrik stemme med stort uttrykksregister. Synger ofte instrumentalt, uten tekst.

Hans Knut Sveen – indisk harmonium og organetto
Disse to instrumentene er håndholdte mekaniske orgler
.
Jostein Gundersen – blokkfløyter
Jostein besitter minst 20 forskjellige blokkfløytemodeller, fra sopran til subbass.

Siri Hilmen – barokkcello
Barokkcelloen har kortere bue og tarmstrenger.

Les mer om Currentes her

Søknad

Søknadsfrist er 8. juni 2020
Søknader sendes til post@borealisfestival.no

Vi trenger:
– søknadsbrev (skriv om deg selv og din motivasjon for å søke. Beskriv dine musikalske ideer, og hva du ønsker å teste ut med ensemblet. Noter også din eventuelle tilknytning til Vestlandet)
– musikalsk CV (utdanning, fremførelser, kurs, utgivelser osv)
– lyd/videoopptak av egne verk (kan sendes som lenker)

Søknadskriterier:
– du er i startfasen av ditt løp som komponist, uavhengig av alder
– du har et ønske om å utvikle deg videre
– du ønsker veiledning med profesjonelle rammer
– du har en eller flere ideer om hvordan du vil eksperimentere med musikerne i ensemblet
– du evner å formidle dine musikalske ideer til musikere
– du kan delta på alle samlingene til mentorprogrammet i Bergen

Borealis Ung Komponist er støttet av Morten Eide Pedersens Minnefond og Kulturrådet.

Borealis er en festival for sjangerkryssende musikk og kunst som finner sted i mars hvert år, i Bergen. Borealis er et sted for eventyrlystne lyttere, og feirer musikk som er litt annerledes. Vi presenterer nye prosjekter fra Norge og hele verden som presser grensene for hva musikk er, og hvordan vi lytter.

Tweet This   Share this on Facebook