• Doing Not Saying – Borealis & Jenny Moore

Doing Not Saying er et kunstnerdrevet prosjekt som har gitt oss i Borealis et nytt perspektiv på vår organisasjonsstruktur. Sammen med kunster, aktivist, musiker og korleder Jenny Moore, vår Artist in Residence gjennom 2019, har vi sett på hvordan vi kan skape en super festival, fylt med fantastisk kunst og musikk, men som samtidig gjør verden litt mindre rasisitisk og kjønnsdiskriminerende. Les mer om Doing Not Saying!

Doing Not Saying på Borealis 2020 er en rekke åpne verksteder, treningsøkter og samtaler ledet av vår Artist in Residence gjennom 2019, Jenny Moore, og hennes feministiske punkekor F*Choir fra London. De bruker aktive og engasjerende metoder for å bryte med partiarkalske hierarkier, og bygge nye alternative sosiale strukturer i vårt hverdagsliv. 

Tweet This   Share this on Facebook