• Doing Not Saying

SLUTT Å SNAKK OM DET, GJØR NOE.

Dette var utfordringen kunstner og musiker Jenny Moore gav oss, da vi for litt over ett år siden begynte å jobbe sammen på dette prosjektet ved navn Doing Not Saying. Hvis vi vil skape en super festival som er fylt med fantastisk kunst og musikk, men som samtidig skal gjøre verden mindre rasisitisk og kjønnsdiskriminerende – hvordan skal vi faktisk gjøre det? 

Vi begynte med øvelser som å danse som en bie og med å skrike vår frustrasjon ned i bøtter fylt med vann, vi stilte de virkelig vanskelige spørsmålene, prøvde å lage et hemmelig kodespråk, og vi har vært innom ergoterapi og boksing. Jenny geleidet oss vennlig gjennom samtalene, gåturene, gråtingen og workshopene, og hjalp oss med å tenke ut hvordan vår organisasjon kan være annerledes. 

Doing Not Saying er et kunstnerdrevet prosjekt som har gitt oss et nytt perspektiv på vår organisasjonsstruktur. Og ut av dette året med Doing Not Saying kommer det ut en undergrunns feministmilits som møtes jevnlig i Bergen, et punkekor som skal dele sin aktivisme og ekspertise, og noen praktiske ressurser som vi kan bruke for å fornye vår forpliktelse til likhet og samfunnsendring. 

“Men på hvilken måte er dere annerledes nå?”, spurte Jenny.
Vi lagde en liste: 

 • Ingen kunst skapes i et vakum, og vi må stille spørsmålstegn ved hvilke konsekvenser alle våre avgjørelser kan ha.
 • Vi har lært at vi, uten at vi tenker over det, høster godene av rasistiske strukturer, og at vi må jobbe for å redusere den rasistiske skaden vi påfører verden. 
 • Vi ser våre individuelle og kollektive privilegier, og jobber med å få slutt på dem.
 • Vi innser at våre gode intensjoner med å lage en mer inkluderende og mangfoldig festival kan sette visse marginaliserte grupper i ufordelaktige båser. 
 • Vi må gjøre organisasjonsstrukturen vår mer mangfoldig – vi må endre måten vi JOBBER på, ikke bare måten vi SNAKKER på. 
 • Vi ser hvordan vi blir negativt sosialisert inn i kjønnsroller, og jobber mot det. 
 • Doing Not Saying handler om lære å lytte mer. Å vite når man skal være stille – når man bare skal lytte. Nå jobber vi med å finne ut hvordan vi skal gjøre ord om til handling.

  *Doing Not Saying på Borealis 2020 er en rekke åpne verksteder, treningsøkter og samtaler ledet av vår Artist in Residence gjennom 2019, Jenny Moore, og hennes feministiske punkekor F*Choir fra London. De bruker aktive og engasjerende metoder for å bryte med partiarkalske hierarkier, og bygge nye alternative sosiale strukturer i vårt hverdagsliv. 

  Doing Not Saying-arrangmenter på Borealis:

  Onsdag 4. & fredag 6. mars: Doing Not Saying: Yoga

  Torsdag 5. og lørdag 7. mars: Doing Not Saying: Boksing

  Fredag 6. mars: Doing Not Saying: Take Both (workshop)

  Fredag 6. mars: Doing Not Saying: Listening Club med F*Choir

  Lørdag 7. mars: Doing Not Saying: Åpen korøvelse med F*Choir

  Søndag 8. mars: Doing Not Saying: Swim & Film

  Tweet This   Share this on Facebook