• Frivilligkoordinator Borealis 2020

Søknadsfrist 7. oktober

Vi søker nå etter den rette personen som kan rekruttere, organisere og motivere alle de frivillige frem mot Borealis 2020. Våre frivillige er maskineriet i festivalen, og vi trenger en person som kan ta godt vare på de rundt 130 frivillige som er i sving før, under og etter festivalen. Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende, og krever stor grad av selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne. Rekrutteringsarbeidet starter før jul, og krever gode organiserings- og menneskeferdigheter. Eksempler på arbeidsoppgaver er koordinering og aktiv rekruttering i form av stands og informasjonsmøter, utforme tekster til rekrutteringsmateriale som påmeldingskjema, plakater, flyers og lignende, stå på stand og aktivt rekruttere, organisere påmeldte frivillige, kartlegge frivilligbehov for festivalen gjennom tett dialog med produsenter og andre i teamet og lage timeplaner for alle frivillige. Borealis bruker det nettbaserte festivalorganiseringsverktøy Marcato, og som frivilligkoordinator vil dette være ditt hovedverktøy for å holde oversikt over frivillige og til å utforme timelister.

Vi ser etter en som liker å jobbe med, og organisere mennesker – en positiv og motiverende person som kan formidle festivalen på en slik måte at flere får lyst til å bli en del av temaet som frivillig. Du må ha interesse og forståelse for å jobbe med mennesker, og erfaring fra lignende arbeidsoppgaver er en fordel.

Frivilligansvarlig vil jobbe tett sammen med resten av festivalstaben, og er organisert direkte under daglig leder.

Jobben som frivilligkoordinator er en tidsavgrenset prosjektstilling, men vi ønsker gjerne søkere som vil jobbe med oss gjennom flere festivaler.

Engasjementet igangsettes med opplæring og innføring i november, og med opptrapping av engasjementet frem mot festivalen i mars.

Honorar, arbeidstid og oppstart etter avtale. Uregelmessig arbeidstid må påregnes.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Praktisk informasjon:

– Kontakt daglig leder Tine Rude på tine@borealisfestival.no om du har spørsmål.

– Send en kort søknad og beskriv dine kvalifikasjoner, kompetanse og kapasitet, samt motivasjon.

– Legg ved CV og skriv også gjerne om dine musikkinteresser og hvorfor du har lyst til å være en del av Borealis-teamet.

– Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

– Arbeidsspråk i Borealis er norsk og engelsk, og søker må beherske et av disse godt både muntlig og skriftlig, og gjerne andre språk i tillegg.

Søknad sendes til tine@borealisfestival.no. Frist mandag 7. oktober kl. 12:00.

Tweet This   Share this on Facebook