• Intern positions Borealis

Deadline 7th of October

We’re looking for interns that want experience with the different aspects of making a festival. We are looking for interns that will work closely with the different department heads in Communication, Production, Transport and Logistics and Volunteer Coordination. As an intern you will be asked to work a minimum of 15 hours a week, and during the whole 5 days in March. You will work in teams, but also have responsibility for small and big tasks and get valuable experience with producing a festival. Interns from previous years have also been more likely to get hired as part of the festival team. We offer a small fee for our interns, but do not cover travel or accomodation. We can adjust starting time based on the applicant.

Borealis is a flexible organisation and have the opportunity to adjust the the intern positions based on the applicant’s skills and wishes. Therefore it is important to be clear about which areas you are interested in working in in the application – maybe we have the perfect intern position for you!

Examples of working areas:

Communication and delegate internship

We are looking for: a person with strong language skills (both in Norwegian and English), someone who likes to write, likes to work with social media, is focused on details, structured, outgoing, and who’s not afraid of speaking in public.

In this intern postion you will be working closly with the Head of Communication. There will be a focus on the programme book and presenting the festival to the press and audience. You have to be interested in working with text and translation between Norwegian and English, be presise and structured and be able to express yourself in both languages. This intern will also have a bigger responsibility for Borealis’ delegate programme. The intern will follow the programme from first delegate invitation to the last delegate leaves Bergen after the festival and will be the contact person for the delegates while they’re in town. We need an independent, organised and outgoing person for this internship.

Produksjonspraktikant

Vi ser etter: en person med organisatoriske og tekniske ferdigheter, som er praktisk anlagt, ikke redd for å ta i et tak, fokusert, strukturert, visjonær, løsningsorientert, og som tåler høyt stressnivå.

Vi søker praktikanter som ønsker å få innsikt i den praktiske og tekniske delen av festivalproduksjonen, og som vil jobbe tett med vår produsent, i tillegg til å få egne selvstendige mindre prosjekter. Vi søker her etter praktikanter som har god teknisk forståelse, gode datakunnskaper og praktisk sans, i tillegg til å være strukturert og like utfordringer. Kjennskap til noter og tidligere produsenterfaring kan være en fordel, men er ingen forutsetning.

Transport- og logistikkpraktikant

Vi ser etter: en person som er over gjennomsnittet god på excel, detaljfokusert, god på å ha oversikt, glad i å lage system.

Vi søker etter en praktikant som elsker excel og som har et øye for detaljer. I arbeidet med transport og logistikk har man kontroll på reiserutene, og timeplanen til over 60 artister. Man jobber tett med produksjonsteamet for å få oversikt over hvor artister, mat og ulikt utstyr trenger å være til enhver tid, og vil være på jobb under hele festivalen, i tett logistikkansvarlige.

Frivilligarbeid

Vi ser etter: en menneskekjenner, en som ikke redd for å snakke i forsamlinger, en motiverende og positiv person, en som ikke er redd for å sette seg inn i nye systemer og som har gode organiseringsferdigheter.

Frivilligarbeid handler mye om å rekruttere arbeidskraft fra ulike miljøer. Her må man bruke kreativiteten og sine sosiale ferdigheter til å få folk interessert i å jobbe som frivillig for festivalen. Du vil reise ut til ulike institusjoner for å rekruttere direkte via stands, eller egne informasjonsmøter, og sørge for at frivilligbehovene til festivalen dekkes.

Ønsket oppstart:

Som praktikant forplikter du deg til å jobbe minimum 15 timer i uken, og under hele festivalen i mars. Du vil jobbe tett sammen med festivalstaben, og er direkte tilknyttet en leder i festivalteamet. Du vil få selvstendig ansvar for større og mindre oppgaver underveis, og får verdifull erfaring innen festivalavvikling og kulturarbeid. Flere tidligere praktikanter har senere fått jobb i vår festivalstab.   Vi tilbyr et mindre honorar til våre praktikanter, men bidrar ikke til reise og opphold. Ønsket oppstart varierer ut i fra arbeidsområde, og tilpasses også de rette søkerne.

Praktisk informasjon:

– Kontakt daglig leder Tine Rude på tine@borealisfestival.no om du har spørsmål.

– Send en kort søknad og beskriv dine kvalifikasjoner, kompetanse og kapasitet, samt motivasjon.

– Legg ved CV og skriv også gjerne om dine musikkinteresser og hvorfor du har lyst til å være en del av Borealis-teamet.

– Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

– Arbeidsspråk i Borealis er norsk og engelsk, og søker må beherske et av disse godt både muntlig og skriftlig, og gjerne andre språk i tillegg.

Søknad sendes til tine@borealisfestival.no. Frist mandag 7. oktober kl. 12:00.

Tweet This   Share this on Facebook