• Praktikantstillinger Borealis 2020

Søknadsfrist 7. oktober

Vi søker etter praktikanter som ønsker seg erfaring med de forskjellige aspektene ved å lage festival. Vi søker praktikanter som skal jobbe tett sammen med våre ansvarspersoner innen kommunikasjon, produksjon, logistikk- og transport og frivilligrekruttering. Som praktikant forplikter du deg til å jobbe minimum 15 timer i uken, og under hele festivalen i mars. Du vil jobbe tett sammen med festivalstaben, samt få selvstendig ansvar for større og mindre oppgaver underveis, og du får verdifull erfaring innen festivalavvikling. Flere tidligere praktikanter har senere fått jobb i vår festivalstab. Vi tilbyr et mindre honorar til våre praktikanter, men bidrar ikke til reise og opphold. Ønsket oppstart er mellom november og januar, og kommer an på hvilket arbeidsområdet du skal jobbe med. Vi tilpasser oppstart etter de rette søkerne.

Borealis er en fleksibel organisasjon og har mulighet til å tilpasse praktikantstillingene etter søkers ferdigheter og ønsker. Husk derfor å skrive tydelig hva du ser for deg at du vil jobbe med i søknaden, og hvorfor – kanskje har vi den perfekte praktikantstillingen for deg!

Eksempel på arbeidsområder:

Kommunikasjons- og delegatpraktikant

Vi ser etter: en person med sterke språkferdigheter, som liker å skrive, er glad i jobbe med sosiale medier, detaljfokusert, strukturert, utadvendt, og ikke redd for å snakke i forsamlinger.

I denne praktikantstillingen vil man jobbe tett sammen med kommunikasjonsansvarlig, og ha fokus på programkatalogen og å presentere festivalen til presse og publikum. Du må være interessert i å jobbe med tekst og oversettelse mellom norsk og engelsk, være presis og strukturert og kunne formulere seg godt på begge språk. Denne praktikanten vil også få et eget ansvar for delegatprogrammet til Borealis. Praktikanten vil følge programmet fra første delegat inviteres, til de ankommer festivalen, og vil være kontaktperson for delegatene under festivalen. Vi trenger en selvstendig, organisert og utadvendt person til denne praktikantstillingen.

Produksjonspraktikant

Vi ser etter: en person med organisatoriske og tekniske ferdigheter, som er praktisk anlagt, ikke redd for å ta i et tak, fokusert, strukturert, visjonær, løsningsorientert, og som tåler høyt stressnivå.

Vi søker praktikanter som ønsker å få innsikt i den praktiske og tekniske delen av festivalproduksjonen, og som vil jobbe tett med vår produsent, i tillegg til å få egne selvstendige mindre prosjekter. Vi søker her etter praktikanter som har god teknisk forståelse, gode datakunnskaper og praktisk sans, i tillegg til å være strukturert og like utfordringer. Kjennskap til noter og tidligere produsenterfaring kan være en fordel, men er ingen forutsetning.

Transport- og logistikkpraktikant

Vi ser etter: en person som er over gjennomsnittet god på excel, detaljfokusert, god på å ha oversikt, glad i å lage system.

Vi søker etter en praktikant som elsker excel og som har et øye for detaljer. I arbeidet med transport og logistikk har man kontroll på reiserutene, og timeplanen til over 60 artister. Man jobber tett med produksjonsteamet for å få oversikt over hvor artister, mat og ulikt utstyr trenger å være til enhver tid, og vil være på jobb under hele festivalen, i tett logistikkansvarlige.

Frivilligarbeid

Vi ser etter: en menneskekjenner, en som ikke redd for å snakke i forsamlinger, en motiverende og positiv person, en som ikke er redd for å sette seg inn i nye systemer og som har gode organiseringsferdigheter.

Frivilligarbeid handler mye om å rekruttere arbeidskraft fra ulike miljøer. Her må man bruke kreativiteten og sine sosiale ferdigheter til å få folk interessert i å jobbe som frivillig for festivalen. Du vil reise ut til ulike institusjoner for å rekruttere direkte via stands, eller egne informasjonsmøter, og sørge for at frivilligbehovene til festivalen dekkes.

Ønsket oppstart:

Som praktikant forplikter du deg til å jobbe minimum 15 timer i uken, og under hele festivalen i mars. Du vil jobbe tett sammen med festivalstaben, og er direkte tilknyttet en leder i festivalteamet. Du vil få selvstendig ansvar for større og mindre oppgaver underveis, og får verdifull erfaring innen festivalavvikling og kulturarbeid. Flere tidligere praktikanter har senere fått jobb i vår festivalstab.   Vi tilbyr et mindre honorar til våre praktikanter, men bidrar ikke til reise og opphold. Ønsket oppstart varierer ut i fra arbeidsområde, og tilpasses også de rette søkerne.

Praktisk informasjon:

– Kontakt daglig leder Tine Rude på tine@borealisfestival.no om du har spørsmål.

– Send en kort søknad og beskriv dine kvalifikasjoner, kompetanse og kapasitet, samt motivasjon.

– Legg ved CV og skriv også gjerne om dine musikkinteresser og hvorfor du har lyst til å være en del av Borealis-teamet.

– Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

– Arbeidsspråk i Borealis er norsk og engelsk, og søker må beherske et av disse godt både muntlig og skriftlig, og gjerne andre språk i tillegg.

Søknad sendes til tine@borealisfestival.no. Frist mandag 7. oktober kl. 12:00.

Tweet This   Share this on Facebook