• Conversation: Adelita Husni-Bey on Radical Education

 • 08.03
 • 13:00–14:30
 • Bergen Kunsthall
  Rasmus Meyers alle 5, 5015 Bergen, Norway
 • Gratis
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Lybisk-italienske Adelita Husni-Bey beskriver seg selv som både kunstner og pedagog. Hennes arbeidsmetode tar utgangspunkt i ikke-konkurrerende læringsmodeller for å undersøke opphavet til makt, og utestengelse, og for å forestille seg sosial endring. Hun er kjent for å bruke workshop-formatet for å engasjere ulike grupper og skoler, og hennes arbeid kommer i ulike varianter; som ulike typer utgivelser, radiosendinger, arkiver, utstillinger og filmer. Husni-Bey er aktuell med utstillingen Maktspill i Bergen Kunsthall, og i den anledning arrangeres vi sammen med Bergen Kunsthall denne samtalen der hun reflekterer over det som har påvirket hennes arbeid, som arven til den brasilianske filosofen og utdanningspioneren Paulo Freire og Augusto Boal sin deltagende teaterform. Hun stiller også spørsmålet om hvordan radikale utdannningsmodeller kan være en inkluderende del av vår kulturelle tekning, og hvordan dette kan få aktuelle sosialpolitiske spørsmål frem i lyset.

Describing herself both as an artist and a pedagogue, Libyan-Italian artist Adelita Husni-Bey’s work uses noncompetitive learning models to investigate the roots of power and of exclusion, and to imagine social change. Often making use of the workshop as a format to engage groups and schools, her work results in a variety of formats: publications, radio broadcasts, archives, exhibitions and films. In this conversation hosted with Bergen Kunsthall on the occasion of her exhibition Maktspill, Husni-Bey will explore some of the influences on her work, such as pioneering Brazilian educator and philosopher Paulo Freire and Augusto Boal’s participatory theater. She also asks in what way radical education can be an inclusive part of our cultural thinking and how it can bring urgent socio-political questions to the fore.

Presentert i samarbeid med Bergen Kunsthall.

Presented in collaboration with Bergen Kunsthall.

 • Samtalemoderator: Lucia Pietroiusti
 • Moderator: Lucia Pietroiusti
 • Les om utstillingen: Adelita Husni-Bey – Maktspill

 • Read about the exhibition: Adelita Husni-Bey – Maktspill
 • Tweet This   Share this on Facebook