• Conversation: On SWEET TOOTH – Elaine Mitchener & Temi Odumosu

 • 07.03
 • 13:00–14:00
 • Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen
 • Gratis
 • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

I etterkant av den norske premieren på den engelske komponisten og vokalisten Elaine Mitchener sitt verk SWEET TOOTH, deltar hun i samtale med Dr. Temi Odumosu, seniorforeleser i kulturstudier ved Malmö universitet. Sammen skal de diskutere hvordan musikk kan fortelle slavehandelens historie, og måten kunst kan fremkalle og lege traumer relatert til denne historien.

Mitchener, britisk med karibisk bakgrunn, har laget SWEET TOOTH, som gjennom lyd og bevegelse fremkaller virkningen den globale handelen med sukker hadde på afrikanerne som ble rammet av slavehandelen. Etter å ha blitt svært godt mottatt i Storbritannia, er den skandinaviske premieren lagt til Borealis. Denne åpne samtalen vil ta for seg slavehistorien i et globalt perspektiv, som også inkluderer den nordiske kolonialismen. Historien om slavehandel er tett knyttet til vår lokale historie gjennom blant annet Jørgen Thormøhlen – kjøpmannen som investerte stort i slavehandelen, og som etter sin levetid fikk den bergenske bydelen Møhlenpris oppkalt etter seg.


Elaine Mitchener skal i tillegg til den skandinaviske premieren på SWEET TOOTH, også delta på åpningskonserten til Borealis i George Lewis sitt stykke Memorial. Hun er også én av mentorene i årets versjon av mentorprogrammet Borealis Ung Komponist.

Foto: Brian Roberts

Following the Norwegian premiere of her work SWEET TOOTH, British performer Elaine Mitchener is joined by Dr. Temi Odumosu, Senior Lecturer in Cultural Studies at Malmö University in Sweden, to discuss how music can relate to the history of the slave trade, and the way art can function to evoke and heal this trauma.

SWEET TOOTH is a work devised by Mitchener, a British performer of Caribbean descent, which viscerally evokes through sound and movement the impact of the global sugar trade on enslaved African peoples. Having performed the work to great acclaim in the UK, Borealis will host the Scandinavian premiere of the work. This open conversation will reference global histories of enslaved peoples, as well as those of Nordic colonialism, histories that come close to home as Jørgen Thormøhlen, who invested heavily in the trade of enslaved peoples gave his name to the area of Møhlenpris in Bergen.

Elaine Mitchener will present SWEET TOOTH in its Scandinavian premiere, and also perform George Lewis’ work Memorial as part of the opening concert of Borealis 2020. She is also a mentor on this year’s version of the Borealis Ung Komponist scheme.

Photo: Brian Roberts

Presentert i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek.

Presented in collaboration with Bergen Public Library.

Støttet av Fritt Ord.

Supported by Fritt Ord Foundation.

 • Samtalemoderator: Kunstnerisk leder for Borealis, Peter Meanwell

  Panel:
  Seniorforeleser i Kulturstudier ved Malmö universitet – Dr. Temi Odumosu

  Vokalist, bevegelseskunstner og komponist – Elaine Mitchener
 • Moderator: Artistic Director of Borealis, Peter Meanwell

  Panel:
  Senior Lecturer in Cultural Studies, Malmö University – Dr. Temi Odumosu

  Vocalist, Movement Artist and Composer –Elaine Mitchener
 • Samtalen er på engelsk.
 • The conversation is held in English.
 • Tweet This   Share this on Facebook