• Doing Not Saying: Listening Club with F*Choir

  • 06.03
  • 15:00–16:30
  • KODE 2, Verkstedet
    Rasmus Meyers allé 3
  • Gratis
  • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

Hva innebærer det å lytte sammen, og å dele fortellinger? Hva skjer når vi tar oss tid til bare å lytte, uten hodetelefoner, i et rom sammen med andre kropper?

Gjennom hele 2019 har Borealis Listening Club, som en del av Borealis-prosjektene Doing Not Saying og Radius, spredt sine vinger og flydd til ulike samfunnsgrupper i Bergen. Til denne spesielle festival-versjonen vil F*Choir invitere disse gruppene til å bli med og dele musikk og erfaringer, og tenke på hvordan musikk kan ha en sosial og politisk resonans.
Alle er invitert til å lytte sammen med dem!

What does it mean to listen together, to share stories? What happens when we take space to just listen, without headphones, in a space shared with other bodies?

Throughout 2019 as part of the Borealis projects Doing Not Saying and Radius, the Borealis Listening Club has spread its wings and flown to different parts of the community in Bergen. For this special 2020 festival edition, the F*Choir invite members of these communities to join them and share music and experiences together, and think about how music can have social and political resonance.
Open to the public to join the listening group!

Presentert i samarbeid med KODE og Carte Blanche.

Presented in collaboration with KODE and Carte Blanche.

Doing Not Saying er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord. Listening Club er støttet av Vestland fylkeskommune.


Doing Not Saying is supported by Fritt Ord Foundation and Arts Council Norway. Listening Club is supported by Vestland County Council.

  • Tweet This   Share this on Facebook