• Doing Not Saying: Open Rehearsal F*Choir

  • 07.03
  • 15:00–16:30
  • KODE 2, Verkstedet
    Rasmus Meyers allé 3
  • Gratis
  • KJØP BILLETTERBUY TICKETS

På denne korøvelsen benyttes de inkluderende metodene utviklet av Jenny Moore og det feministiske punkekoret F*Choir til å skape en plass der alle er velkomne – du trenger ikke ha erfaring med sang eller tradisjonell notelesing for å delta. Opplev en korøvelse med en inkluderende struktur, ikke-binær stemmefordeling, utradisjonell notasjon, og lær sanger der tekstene reflekterer verdiene til dem som er med i koret. Ved bruk av kroppsligjorte, perkussive, call-and-response-teknikker lærer du F*Choir sin versjon av I’m not Dancing, I’m Fighting, opprinnelig av Tirzah og Micachu, nå også Doing Not Saying sin temasang.
Å kjempe, føle og brenne sammen – denne korøvelsen utforsker synging som en feministisk praksis.

Drawing on the inclusive methodologies devised by Jenny Moore and feminist punk choir F*Choir, this workshop is open to anyone – no singing background necessary, no traditional sheet music. Together with the choir, experience an inclusive structure, with non-gendered voice parts, non traditional scoring systems and run through songs where the lyrics reflect the values of those singing. Using embodied, percussive, call-and-response techniques you’ll learn the F*Choir arrangement of I’m Not Dancing, I’m Fighting, originally by Tirzah and Micachu and a theme song of Doing Not Saying.
Fighting, feeling, burning together, this workshop explores singing as a feminist practice.

Presentert i samarbeid med KODE og Carte Blanche.

Presented in collaboration with KODE and Carte Blanche.

Doing Not Saying er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord.Doing Not Saying is supported by Fritt Ord Foundation and Arts Council Norway.

Tweet This   Share this on Facebook